Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
In het beleidsprogramma voor 2019-2024 staat vermeld dat het openbaar vervoer 's avonds en 's nachts uitgebreid moet worden. Zeker op vrijdag en zaterdag en dit al dan niet met bussen of taxi's.