Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
In het beleidsprogramma 2019 -2024 staat vermeld dat Stad Brugge zal onderzoeken of het mogelijk is om bv. waterbussen in te zetten.