Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan deze doelstellingen vermeld: Stad Brugge stimuleert deelsystemen in Brugge (Blue-bike*, e-steps*, autodelen…).. De stad ondersteunt scholen in ruimtedelen en creatief ruimtegebruik. We moedigen het dubbel gebruik van hun scholen sportinfrastructuur na de schooluren aan en ondersteunen dit financieel.