Reactie toevoegen

alex calmeyn
Deze "Fietsersbrug" is een fantastisch idee. Niet enkel omwille van de praktische toepassingen, zoals de indieners van het voorstel beogen. Zeker ook omwille van het domino-effect dat deze fietsersbrug teweeg kan brengen. Sommen wij even op. Om te beginnen is er dat andere idee, om de historische Vestingen opnieuw op elkaar te laten aansluiten ter hoogte van de Boeveriepoort (tot aan de Oostmeers), alsook aan de Bloedput (Bevrijdingslaan). Op deze plekken kan gelijk een tweede en derde fietsersbrug worden opgetrokken. Dat zou een doorlopende "groene lus" rond Brugge betekenen, ononderbroken acht kilometer lang. Niet alleen geschikt voor fietsers, maar net zo goed een mooie uitnodiging tot joggen, wandelen en/of stadsbezoek voor toeristen. Vervolgens is er het ingediende plan voor een Ecohuis in het Minnewaterpark. Laat dat Minnewaterkasteel nu uitgerekend langs dezelfde Vestingen gelegen zijn, i.q. dezelfde "groene lus" rond Brugge. Net zoals het Julien Saelensstadion te Assebroek overigens, nu dankzij deze nieuwe fietsersbrug ter hoogte van de Nijverheidsstraat. Wat is van dat alles de potentiële impact ? Dankzij zijn uitstekende ligging, ontwikkelt het Julien Saelens stadion zich algauw tot het trefpunt voor de sportieve medemens die fietst, wandelt en jogt. Wordt er een "Dwars door Brugge" georganiseerd, of een andere loopmanifestatie, dan profileert Julien Saelens zich bij uitstek als het hoofdkwartier. Aan de andere kant van de stad, bewaakt het "Ecohuis" alle criteria van duurzaamheid en transitie, waar de 21ste eeuw zo'n grote nood aan heeft, ook in Brugge. Stemmen we die criteria op elkaar af, nml. deze van Julien Saelens en het Ecohuis, dan ontstaat er dankzij de Fietsersbrug en de doorlopende Vestingen een rechtstreekse verbinding tussen deze twee unieke trefpunten. De fietsersbrug is daarom niet alleen complementair, des te meer wekt zij een beloftevolle synergie op. Het Ecohuis kan zich namelijk ook profileren als de kwaliteitsbewaker van alle grondstoffen die bij de bouw van dergelijke fietsersbrug(gen) gebruikt worden. Want tot nader order, wij hebben er alvast nog niets over gelezen, spitst geen enkel idee binnen "De Toekomst van Brugge" zich toe op de implementatie van "Cradle-to-cradle" materialen bij de ingediende projecten. Fietsersbruggen zouden een belangrijk signaal kunnen leveren, mocht het ontwerp daartoe uitgevoerd worden volgens de Cradle-to-cradle filosofie en technologie. Niet alleen omdat die fietsersbruggen voor Brugge zo belangrijk zijn, des te meer omdat deze constructies zichtbaarheid verlenen aan nieuw te introduceren industriële processen, i.q. aan een nieuwe economie die doorgang zal moeten vinden, willen wij met zijn allen een concreet standpunt innemen tegen de uitputting van grondstoffen, de klimaatopwarming, en een (in het algemeen) op hol geslagen maatschappij. Pas dat laatste zou de echte "Toekomst van Brugge" uitmaken, opgevat in structurele zin.