Reactie toevoegen

de toekomst van...
Er wordt onderzocht om de R30 meer kwalitatief in te richten door architecturaal ontwerp, vergroening en aandacht voor de zwakke weggebruiker. De R30 een Gewestweg is en dus Vlaamse materie. Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde recent een visiestudie uit over de Brugse Ring: https://wegenenverkeer.be/projecten/visiestudie-r30-brugge