Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Stad Brugge doet een aanbod naar de senioren die nog zelfstandig wonen, maar toch ook al zorg nodig hebben. Het stadsbestuur bundelt alle zorg in groepswoningen voor senioren en dit in hun vertrouwde woonwijk. Van hulp in huishouden over maaltijden aan huis tot basisverzorging, en dit met inbreng van familie en mantelzorgers. We zetten in op de ontwikkeling van woonzorgzones die het beste van thuiszorg en woonzorgcentra combineren en waar wordt gewerkt aan warme, zorgzame buurten en afgestemde zorg. Dit staat zo beschreven in het beleidsprogramma 2019-2024.