Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
De beleidsploeg zal tijdens de legislatuur van 2019-2024 ook extra aandacht besteden aan dit onderwerp. Bij wegwerkzaamheden gaat speciale aandacht naar het wegwerken van niveauverschillen die hinder opleveren voor mensen met een beperking, rolstoelgebruikers, minder mobiele voetgangers én fietsers. Zo moeten voetpaden breed zijn, op maat van kinderwagens, rollators en rolwagens én vrij van obstakels.