Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Stand van zaken van dit idee - input idee indiener: 1) Aanlegplaats in Vlotkom en/of Handelskom te Brugge: 'On hold' omwille van de studies voor de Dampoortsluis. Pas als de keuzes voor die infrastructuur gemaakt zijn, kan verder bepaald worden waar in die zone eventueel een aanlegplaats kan gebouwd worden. Uit het succes van het URB EGG-café blijkt dat er bij de Brugse bevolking belangstelling is voor die locatie. 2) Aanlegplaats in Lissewege: Bij meerdere afstemmingen in Lissewege werd dit idee steeds positief onthaald. Momenteel wordt gepoogd een werkgroep samen te stellen die dit idee verder kan trekken, samen met mij. 3) Aanlegplaats in Dudzele: Hiervoor werd door de idee-indiener een bezwaarschrift ingediend onder meer met de vraag om de westelijke grens van de buffer een beetje te verplaatsen naar het oosten toe, zodat ruimte overblijft buiten de buffer om de aanlegplaats (insteekdok op de oostoever van het Boudewijnkanaal) te realiseren. Het RUP Buffer Dudzele werd intussen ongewijzigd goedgekeurd. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de samenstelling van een werkgroep die dit idee verder kan trekken.