Reactie toevoegen

de toekomst van...
De Stad Brugge besliste in zitting van maandag 9 november 2015 om nieuwe multifunctionele congres-, expo- en evenementeninfrastructuur te voorzien op de site waar nu ook de Beurshal staat. De realisatie van een congres-, beurs- en evenementenhal is één van de speerpunten van het beleidsprogramma 2013-2018 en wordt unaniem gedragen door het College van Burgemeester en Schepenen. Streefdatum voor de start van de werkzaamheden is 2017 en de duur is twee jaar.