Reactie toevoegen

Ilian Sales
Ik ben volledig akkoord met het feit dat fietsers en voetgangers in een stad van de toekomst alle voorrang moeten krijgen, maar of een tunnel voor de auto's hier dé oplossing is betwijfel ik. Het zou een zeer aannemelijk en mooi idee zijn moest het niet onmogelijk zijn. De bussen die naar het station rijden zouden geen toegang meer hebben tot de gewone rijbaan als deze ondergronds zouden zitten.