Reactie toevoegen

de toekomst van...
Tijdens de legislatuur van 2019-2024 zal het stadsbestuur een structureel overleg organiseren met stakeholders zoals handelaars, werkgevers, scholen, Vlaamse overheid, stedelijke adviesraden, ... over het mobiliteitsplan. De veiligheid van fietsers, voetgangers en mensen met een beperking moet steeds geëvalueerd worden, zeker in buurten van scholen, jeugd- en sportterreinen. De stad levert extra inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Stad Brugge zet in op zo kort mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken (trage wegen). De realisatie van de fietssnelwegen staat ook vermeld in het beleidsprogramma 2019-2024. De uitbreiding van de fietsinfrastructuur in bestaande innovatiezones en de te ontwikkelen bedrijvenzones en het havengebied is een must. We zullen ook heel wat invalswegen vergroenen en inzetten op vergroening in de binnenstad en de deelgemeentes.