Reactie toevoegen

de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan verschillende doelstellingen vermeld rond werken in Stad Brugge. Als regisseur geven Stad Brugge en het OCMW samen met lokale en regionale partners het lokaal en regionaal tewerkstellingsbeleid mee vorm. Als facilitator brengen Stad Brugge en OCMW-partners samen om het tewerkstellingsbeleid te concretiseren. In Brugge willen we iedereen maximale kansen bieden tot tewerkstelling. Hiertoe zetten we in op zowel de randvoorwaarden (vervoer, kinderopvang, aanpak sociale problematiek, trajectbegeleiding, opleiding, ...) als het creëren van een gedifferentieerd aanbod (van arbeidszorg tot reguliere tewerkstelling). Stad Brugge zet zich in op een duurzame economische groei en op duurzame tewerkstelling, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het stadsbestuur stimuleert tewerkstelling voor personen met een arbeidshandicap.