Reactie toevoegen

marc troffaes
Als het tot op heden al kon dat jeugdverenigingen, hondenclubs, petanqueclubs, sportverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen, muziekverenigingen, toneelverenigingen, fotografieverenigingen, schaakverenigingen etc., van het stadsbestuur gebouwen of lokalen of grond ter beschikking krijgen (waar met subsidie lokalen op gebouwd worden), dan mag het ook wel kunnen dat leegstaande gebouwen waarin o.a. ateliers kunnen worden ingericht ter beschikking worden gesteld van verenigingen die zich inlaten met beeldende kunsten. De Kunstgroep Brugge bewees als eerste wat mogelijk is in het ex-politiegebouw ze verdient dit te kunnen voortzetten.