Reactie toevoegen

Jean Blommaert
We hopen dat dit bericht terechtkomt bij instanties en personen die met kunst begaan zijn. Het is voor hen en de grote leegstand van openbare gebouwen een kans om ( goedkoop ! ) aan creatievelingen een kans te geven zich te ontplooien, in ruimtes die toch staan te verkommeren of waarvan men niet weet wat er mee doen. De meeste kunstenaars zoeken wanhopig naar een omgeving om zich uit te leven , iets waar ze thuis meestal de plaats niet voor hebben. Op het gebied van muzische kunsten staat Brugge aan de top. Daarentegen worden de beeldende kunsten nogal stiefmoederlijk behandeld. Heel wat initiatieven en kunstmanifestaties komen van verenigingen en privépersonen. Dat eenieder in zijn invloed aanwend in de omgeving waarin zich bevind om de om de burgerlijke, kerkelijke of andere instanties te bewegen ruimtes ter beschikking te stellen. Kunst kan de wereld redden !