Reactie toevoegen

Wouter
Net door het sorteren in de openbare ruimte te brengen kunnen meer mensen bereikt worden en gesensibiliseerd. Een kwestie van de mensen er mee te blijven om de oren slaan. We sorteren thuis als de besten van Europa, ook de bedrijven zijn nu verplicht om pmd apart in te zamelen. De straat is de laatste schakel... laten we er voor gaan.