Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Het aandachtspunt 'kasseien in de binnenstad' wordt meegenomen in de beleidsnota van 2016 waarbij het stadsbestuur kan terugvallen op een nota die uitgewerkt werd door de dienst ruimtelijke ordening met medewerking van de dienst mobiliteit en de wegendienst van de Stad Brugge. Door deze samenwerking wordt gewaakt én over een materiaalgebruik op maat van de historische binnenstad én over een materiaalgebruik dat ook het comfort van in bijzonder voetganger en fietser niet uit het oog verliest én over een materiaalgebruik dat ook gebruiks (onderhouds-/…) vriendelijk is. Bovendien werd er een vierde dimensie aangekoppeld, namelijk klimaat (< engagement via het Klimaatplan).