Reactie toevoegen

de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan heel wat doelstellingen vermeld rond duurzaamheid, milieuvriendelijk en toerisme. Stad Brugge engageert zich om het Burgemeesterconvenant 2020-2030 te onderschrijven en werkt mee aan de daarin verwoorde gezamenlijke aanpak om klimaatmitigatie en -adaptatie aan te pakken. De Brugse mondiale organisaties en projecten die voldoen aan aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunt de stad. Denk hierbij aan projecten zoals Feest in 't Park. De bestaande oplaadpalen worden geëvalueerd en de stad plaatst waar nodig extra oplaadpalen. Het stadsbestuur bekijkt de mogelijkheid om oplaadpalen voor elektrische fietsen te plaatsen op toeristische locaties in de deelgemeenten. Ook binnen de evenementensector wordt ingezet op duurzaamheid. De stad zet in op milieuvriendelijke evenementen op het vlak van afval, voeding, water en energie. Brugge maakt werk van het autoluw maken van de binnenstad (in samenspraak met alle betrokken partijen) waardoor er ook meer ingezet wordt op fietsers en voetgangers. De stad stimuleert ook deelsystemen zoals Blue-bike en e-steps en kijkt ook hoe het openbaar vervoer kan uitgebreid worden. Daarvoor zal men ook samenzitten met aangrenzende gemeenten. De randparkings zullen we meer in de kijker zetten. Vandaaruit zal er ook meer openbaar vervoer van en naar de binnenstad vertrekken. Daarnaast zet de stad ook in op milieuvriendelijke shuttlebusjes.