Reactie toevoegen

Michiel van 't Hof
Dag Frank, een langere voorstart voor fietsers is inderdaad te overwegen waar de fietsers een eigen licht hebben en talrijk zijn. Maar dat diagonaal oversteken lijkt me juist riskant als halverwege die oversteek plotseling het tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer groen krijgt. Ik hanteer het principe dat als twee verkeersstromen een deelconflict hebben, de voorrangsgerechtigde stroom nooit later groen mag krijgen dan de voorrangsplichtige stroom. Onderstaand persbericht is actueel en relevant. Aparte groenfase voor fietsers op R32/N36 ring Roeselare 30 september 2014, Posted in Persberichten, West-Vlaanderen Vanaf maandag 13 oktober krijgen fietsers een aparte groenfase om de R32/N36 Rijksweg, de ring van Roeselare, over te steken. Met die maatregel wil Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. In totaal gaat het om 9 kruispunten op de ring van Roeselare. Gevaarlijke situatie voor fietsers De huidige situatie is vaak gevaarlijk voor fietsers die de ring willen oversteken. Automobilisten die afslaan zien enkel de lichten voor de voetgangers en niet die van de fietsers waardoor verwarring kan ontstaan. Wanneer er geen voetgangers zijn, staat het voetgangerslicht immers op rood. Maar zo laten automobilisten zich verrassen door fietsers die toch de ring oversteken aangezien zij meegaan met de groenfase van het autoverkeer. Aparte groenfase op 9 kruispunten Door de kruispunten uit te rusten met een aparte groenfase voor fietsers, zullen tweewielers conflictvrij de ring kunnen dwarsen waardoor hun veiligheid sterk zal verhogen. Fietsers moeten wel op de drukknop drukken om groen licht te krijgen, net zoals dat reeds voor voetgangers geldt! In totaal zullen 9 kruispunten op de Ring van Roeselare worden uitgerust met een aparte groenfase voor fietsers: - Onledegoedstraat - Hoogleedsesteenweg - Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerksesteenweg - Groenestraat - Iepersestraat - Meiboomlaan - Moorseelsesteenweg - Oekensestraat De aanpassingswerken aan de verkeerslichten starten op maandag 13 oktober en zullen 4 werkdagen in beslag nemen. Samen met de stad Roeselare zal het Agentschap Wegen en Verkeer een informatiecampagne voeren op de scholen. Het systeem van een aparte groenfase voor fietsers is een primeur voor West-Vlaanderen. Het feit dat er 9 kruispunten ineens een aparte groenfase krijgen op een gewestweg, is zelfs een primeur voor heel Vlaanderen.