Reactie toevoegen

christian Daems
Il woon vlak bij betrokken kruispunt dat je als voorbeeld gebruikt. Il vrees dat je voorstel zal leiden tot langere wachtijden ( eerst alle autorichtingen een na een aan de beurt, en dan pas alle zwakke weggebruikers samen) en dus ongeduldige jeugd (veel scholen in de omtrek) die toch bij rood oversteekt. Zie dat regelmatig aan de nieuwe langdurige lichten aan de bouveriepoort / stationslaan/ oesterparking:1 minuut 40 voor de auto's en 10 seconden voor voetgangers, fietsers en ... rolstoel gebruikers. Zie er regelmatig kamikazepubers zich erdoor wringen. En zelfs 2 maand geleden, een omver gereden mooie pubermeiske, in de coma... Om bij te bleiten. "Ze moest maar wachten" is al te gemakkelijk. Iets anders i.v.m. het brugs eenrichtingsverkeer voor auto's en tweerichtingsverkeer voor fietsers. Prima op zich. Over fietsen in de stad bevestig ik hierbij wat ik jullie al herhaaldelijk schreef: rij in het midden van de straat (=minst hobbelig stuk en als verkeersremmer efficiënter dan "zone 30 " panelen), en bij tegen liggend verkeer, bij het kruisen met een auto, jezelf beschouwen als even breed als die auto: blijf op minstens 1 meter van de zo gevaarlijk greppel en voetpaden, kijk de chauffeur in de ogen, zwaai eventueel, en je zult zien dat hij je veel meer plaats geeft dan nodig is. Automombilisten zijn op zich niet slecht. Is er een collega fietser die in dezelfde richting als die auto rijdt, dan zal je zien dat je hoger beschreven rijgedrag de chauffeur bijna altijd zal aanzetten af te remmen en achter die fietser te blijven i.p.v. rap rap de ene fietser rakelings voorbij te scheren en dan de tegenliggende fietser +/- in de greppel te rijden. Ik test dat tientallen keren per week uit. Het lukt iedere keer. Conclusie: alle chauffeurs zijn geen fietsers, en alle fietsers zijn geen chauffeurs. Mekaar opvoeden en beïnvloeden kan wel. Noh, mirakel, al 100 keer vastgesteld, de chauffeur vertraagt en wijkt uit om je brede doorgang te verlenen. Is er een fietser die in zijn richting rijdt