Reactie toevoegen

de toekomst van...
De stad Brugge werkt aan een plan om de toekomstige functies van waardevolle, grote gebouwen in het centrum vast te leggen. De administratie werkt aan een lijst van grote, waardevolle gebouwen die vroeg of laat leeg zullen komen te staan. In een tweede fase zal een studie moeten uitmaken welke functies, zoals handel, horeca, kantoor of wonen, wenselijk zijn. In een derde fase zullen die mogelijkheden ook per gebouw in een stedenbouwkundige verordening worden vastgelegd. Met het plan wil de stad vooral duidelijkheid creëren voor huidige en toekomstige eigenaars.