Reactie toevoegen

Niels Everaerd
De druk in de binnenstad is inderdaad groot. Juist daarom lijkt het mij interessant om die druk te spreiden naar de stadsrand. Dit voorstel houdt ook in dat de site zo open en groen mogelijk blijft/ wordt. Het organiseren van evenementen op die plek is telkens van tijdelijke aard, waardoor het eiland het grootste deel van de tijd een rustgevend park kan zijn. De huidige invulling als busparking onderbenut de potentie van de plek. Er moet dan natuurlijk wel een goed alternatief gezocht worden voor deze parking.