Reactie toevoegen

Fonteyne Robin
Het idee is voor een stad als Brugge zeer goed, tevens zorgt het ervoor dat we doelstellingen van EUROPEES WITBOEK VERVOERBELEID 2011-2020 aankunnen... Het witboek heeft alvast de verdienste om duidelijke doelstellingen naar voor te schuiven. De Commissie stelt een tijdshorizon van 2050 voorop en ze is niet min en niet mis te verstaan: de CO2-uitstoot van het transport moet 60% naar omlaag ten opzichte van de niveaus in 1990. Dit moeten de lidstaten ondermeer bereiken door te focussen op volgende doelstellingen: Het gebruik van voertuigen met conventionele verbrandingsmotor in stedelijke centra moet gehalveerd worden tegen 2030 en herleid tot nul in 2050; de stadsdistributie tegen 2030 grotendeels CO2-vrij maken; tegen 2050 moet meer dan de helft van het passagiersvervoer over middellange afstand per spoor gebeuren; 30% van het wegtransport voor afstanden groter dan 300 km moeten tegen 2030 over het spoor of via het water gebeuren. Tegen 2050 moet dit aandeel 50% bedragen; tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot nagenoeg nul herleiden.