Reactie toevoegen

tine devroye
Het zou in elk geval een teken zijn dat de Stad de klimaatproblematiek ernstig neemt , en zo toch zorgt voor een vermindering van transport=cotwee uitstoot vandaag in de krant: "Ons land zit met een serieus probleem. De klimaatambities lijken dode letter te blijven, zeker nu de broeikasgassen zelfs de hoogte zijn ingegaan. In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in België 118,3 megaton CO2-equivalenten, dat is een lichte toename van 0,28 procent ten opzichte van 2017. De uitstoot van CO2, nauw verbonden aan energieverbruik, lag 0,63 procent hoger. Deze toch wel opmerkelijke cijfers werden op de federale site voor klimaatinfo gepubliceerd. De opstoot zou te wijten kunnen zijn aan een aantal kerncentrales die in 2018 hebben stilgelegen, vermoedt Mathias Bienstman, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu. Het grotere plaatje is volgens hem echter dat de stagnatie van de uitstootcijfers nu al vier jaar aanhoudt. "Terwijl ze als een gek zouden moeten dalen", zegt hij in De Morgen. Deze ronduit slechte resultaten bevestigen nog maar eens het signaal dat het EMA in november al gaf: België zit niet op schema voor de Europese klimaatambities. België zal met de huidige beleidsmaatregelen de CO2-uitstoot tegen 2030 slechts met 13,3 procent reduceren, 21,7 procentpunten minder dan de beloofde inspanning van min 35 procent (ten opzichte van 2005). Nederland, dat zich engageerde voor 36 procent, kwam in datzelfde rapport slechts 3,6 procentpunten tekort. "Om onze ambities te halen zouden we een jaarlijkse daling van 2 à 3 procent moeten kennen, voor het klimaat is dat idealiter zelfs 4 à 5 procent", zegt Bienstman. "Dat we blijven aanmodderen lijkt vooral te wijten aan de transportemissies, meer vracht, meer SUV’s, meer kilometers, en de uitbouw van hernieuwbare energie die op een laag pitje blijft", stelt Mathias Bienstman, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu in De Morgen. In principe zou België tegen 2020 al 13 procent groene energie moeten halen, maar in 2018 stond de teller op een goede 9 procent. Ook inzake energie-efficiëntie is de ambitie volgens Europese Commissie te laag. De aanslepende federale regeringsvorming zorgt er tevens voor dat er niet meteen verandering op til is. Op Vlaams niveau is er wel het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030, omschreven door minister Zuhal Demir (N-VA) als 'Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar'. Volgens Bienstman zouden enkel structurele en grondige maatregelen ervoor kunnen zorgen dat ons land toch nog ietwat de schade beperkt. "Pak het fiscaal regime voor salariswagens aan, zorg voor een snelle elektrificatie van het wagenpark en investeer in de NMBS", stelt hij voor. (Skwadra by Tagtik/Source: De Morgen - VRT NWS/Picture: Belga 22jan2020)