Reactie toevoegen

de toekomst van...
- Een randparking heeft – zo leren binnen en buitenlandse 'good practices' – bij voorkeur 500 parkeerplaatsen of meer. Dit is niet mogelijk in Steenbrugge - De suggestie om de randparking aan beide oevers te situeren werd niet weerhouden onder meer omdat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bepleitte om op de linkeroever een vispaaiplaats te realiseren met natuurlijke oeverinrichting, wat de ecologische waarden van het kanaal ten goede zal komen. Op de linkeroever komt er een buurtpark om de woonkwaliteit van de woningen Vaartdijkstraat en omgeving te verhogen - Voor de vrachtwagenparking die nu op de parking van Steenbrugge staat, zal sowieso nog bijkomend studiewerk gebeuren. Een verhuis richting Katelijnepoort zal niet onderzocht worden - Voor de Sint-Michielsestraat is er een studie lopende die onderzoekt hoe de fietsinfrastructuur verbeterd kan worden