Reactie toevoegen

de toekomst van...
Er zal een masterplan opgemaakt worden op initiatief van de dienst ruimtelijke ordening van de Stad om te bekijken hoe de Sint-Pietersplas verder ontwikkeld kan worden. Deze bezorgdheden worden alvast meegenomen.