Reactie toevoegen

JOhan Vermeersch
Sorry mensen, maar de bibliotheek is momenteel niet echt meer een plaats waar je tot rust kunt komen. In het dienstreglement staat expliciet: De gebruikers worden verzocht de sfeer van de respectievelijke afdelingen te respecteren. In de lees- en studieruimtes mag de rust niet verstoord worden. Storend gsm- en mediagebruik is verboden in de bibliotheek. Nu stel ik vast, bij mijn wekelijkse bezoeken, dat er altijd weer mensen zijn die LUIDOP aan het bellen zijn, en dat stoort geweldig...