Reactie toevoegen

de toekomst van...
Het thema fietsen komt ook vaak voor in het beleidsprogramma 2019-2024, In het eerste jaar van de legislatuur evalueren we met de comfortmeter alle fietsroutes. Op basis van deze bevindingen voeren we een actieplan uit om het fietscomfort stapsgewijs te verbeteren. Fietsers verdienen vrijgemaakte, aaneensluitende, brede en vlakke fietspaden. Op de kasseistraten – zeker in de binnenstad – wil de stadcomfortabele fietsstroken aanleggen zoals die al bestaan in de Brugs Kerkhofstraat in Assebroek en in de Polderstraat in Sint-Kruis.