Reactie toevoegen

Vandewalle Pieter
Nieuwe woonvormen is een breed begrip. En dat dekt veel ladingen waarvan cohousing er één is. Naar mijn mening is dit niet de belangrijkste. De betaalbaarheid van wonen is vandaag het grootste vraagstuk. Daarbij moet terecht de vraag worden gesteld welke ideologie we daarbij nastreven: Architectuur voor iedereen of huisvesting voor iedereen. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat onze woonvoetafdruk veel te groot is, en bijgevolg voor velen onbetaalbaar. Daarnaast is het aanbod veel te éénzijdig. Nieuwe woonvomren zijn DRINGEND nodig en cohousing is daar een interessant voorbeeld van. Maar ook modulair bouwen of prefabconstructies kunnen snelle en kostenefficiënte oplossingen bieden. Containerbouw is een mooi en speels voorbeeld, maar lang niet de enige of zaligmakende. Uit eigen ervaring weet ik dat de indsutrie klaar staat om modulaire woningen/units te bouwen op grote schaal en tegen een betaalbare prijs. Helaas zijn er te weinig bouwheren die dat weten en is het ruimtelijk denken in Vlaanderen hier (nog) niet op afgestemd. Groeten vanuit mijn zeecontainerbureau in de tuin, architect Pieter Vandewalle lector Toegepaste architectuur Howest