Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Het domein van het Boudewijnpark en het Boudewijnpark zelf is in handen van een private eigenaar. De eigenaar geeft aan dat er niet meteen ambitieuze plannen zijn met het Boudewijnpark en de ijspiste. Tijdens de gesprekken in het kader van een studie van de provincie West-Vlaanderen bleek toen ook al dat er geen grote plannen zijn met deze site. Toen werd de haalbaarheid van een 400 meter ijsschaatspiste onderzocht. Daarnaast is er ook wat onduidelijkheid over wat er met de dolfinariums in de toekomst zal gebeuren, dit hangt allemaal af van hogere overheden. Als Stad hebben we momenteel weinig invloed op de uitbating van en investeringen in het park. De Stad wil wel investeren in kwalitatieve ruimte voor sport en recreatie in Sint-Michiels. In de loop van 2020 opent in de Xaverianenstraat een nieuw wijkcentrum met diverse functies (sport, bib, polyvalente ruimte, repetitielokalen, cafetaria, ...) De bouw daarvan is momenteel volop bezig. Er werd in de plannen veel aandacht besteed aan de omgevingsaanleg met een fietspad door het gebied, ruimte voor een terras, een oudoor plolyvalent sportterein, ... Om die omgevingsaanleg mogelijk te maken, werden extra financiële middelen uitgetrokken voor een ondergrondse parking waardoor er meer open ruimte zal zijn bovengronds. Daarnaast nam het stadsbestuur in het recent voorgestelde nieuwe beleidsprogramma onder andere ook volgende doelstelling op: 113. We onderzoeken en realiseren indien mogelijk een groene sport- en recreatiesite op de gronden van het vroegere rangeerstation aan de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels.