Reactie toevoegen

de toekomst van...
Een tijdje geleden werd er naar aanleiding van de heraanleg van het Hof de Jonghe en de aanleg van het Hof Campers een inspraakmoment georganiseerd. De omwonenden konden daar hun opmerkingen/vragen kwijt. Op basis van deze resultaten werd een ontwerpplan opgemaakt. Uit de inspraakresultaten bleek dat er zowel voor- als tegenstanders waren voor de aanleg van een speelruimte. Sommigen hadden graag een speelruimte gezien op het pleintje, anderen willen liever geen spelelementen en houden de parkzone graag rustig. Aangezien het (recent opgefriste) Sincfalpark op 200 meter ligt van het Hof Campers/Hof de Jonghe, werd de keuze gemaakt om geen speeltoestellen te plaatsen. Er werden wel ‘spelprikkels’ voorzien door middel van stapelmuurtjes doorheen het park.