Zeven werkthema's voor het project kind- en jeugdvriendelijke stad

26 juni 2017

Het project kind- en jeugdvriendelijke stad bracht de afgelopen maanden de stem van kinderen, jongeren en volwassenen in kaart. Als eerste belangrijke stap, werd een foto genomen van hoe kinderen, jongeren en volwassenen naar Brugge kijken. Dit aan de hand van een grootschalige bevraging waarbij we 1.869 enquêtes ontvingen. Bedankt alvast aan alle 749 kinderen (6-12 jaar), alle 370 tieners (12-15 jaar) en alle volwassenen om hiervoor de tijd te nemen en jullie mening te geven.

Naast het afnemen van de enquêtes, werd verder in gesprek gegaan om de input die uit de enquêtes voortkwam, af te toetsen en te nuanceren. Zo was er bijvoorbeeld een inspirerend gesprek met kinderen uit het vierde leerjaar van de Lisseweegse basisschool 'De Lisblomme' en luisterden we naar de insteek van meer dan zestig collega’s tijdens één van de focus- en kerngroepen.

We lazen jullie verhalen, gingen in gesprek en verwerkten die gegevens.

 

Het resultaat: zeven thema’s - bekrachtigd door het Schepencollege - waar we met zijn allen werk van willen maken!

1. Aandacht hebben voor iedereen

2. Verkeersveiligheid

3. Intern en extern een duidelijke en toegankelijk communicatiebeleid voeren

4. Meer participatie om samen met kinderen en jongeren de stad vorm te geven

5. Jonge gezinnen in de stad

6. Tieners in Brugge

7. Openbare ruimte

 

Wat nu?

We blijven verder met kinderen en jongeren in gesprek gaan over deze zeven thema’s. We trekken erop uit en vragen wat zij bij deze thema’s ervaren, voelen en denken. Enkele studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool uit Gent gaven het goede voorbeeld en trokken in de paasvakantie naar een zestal Brugse buurten waar ze gesprekken aanknoopten met kinderen en jongeren over deze thema's en op die manier een belevingsonderzoek voerden dat we als verder input meenemen.

Momenteel formuleren we - op basis van alle beschikbare info - per thema uitdagingen en acties waarmee de stad verder aan de slag moet. Op die manier kunnen we onze stad nog kind- en jeugdvriendelijker maken. Want een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot