Winnaars project duurzame voeding bekend én prijs voor Brugge tijdens de 'Milan urban foodpolicy awards'

3 november 2017

Duurzame en lokale voeding: een thema dat binnen de toekomst van Brugge en de ingediende ideeën hierover duidelijk leeft.

Wedstrijd duurzame voeding

Zo lanceerde de dienst leefmilieu van de Stad onlangs een wedstrijd rond duurzame voeding en zijn de winnaars intussen bekend. Ze ontvingen elk een cheque van € 2.500. Zo werkt basisschool De Tandem aan een participatieve actie in samenwerking met de buurt.

Het gaat om:

*Eva vzw: masterclas voor horeca:  vegucation roadshow Brugge.

Ze zetten op zoveel mogelijk aspecten in van duurzame voeding, maar focussen op het plantaardige aspect omdat hiermee 40% besparing op de voedselvoetafdruk kan behaald worden. Tijdens de masterclass worden chefs geïnspireerd door de veelzijdigheid van de plantaardige keuken. Bekende en minder bekende groenten komen aan bod, de rijke diversiteit aan ingrediënten om een plantaardige maaltijd te bereiden waarin niemand zijn stukje vlees zal missen, vormt de kern van de zaak. De deelnemers aan de masterclass krijgen meer inspiratie om hun klanten te bekoren, of het nu vegetariërs, vleesverlaters of rasechte carnivoren zijn. Met Vegucation bereiken ze burgers via de chefs en helpen ze een stad om de klimaatdoelstellingen te halen.

* Vredeseilanden: ondersteuning goodfood@school voor trajectbegeleiding schoolfoodlab te Brugge

Vredeseilanden wil jongeren stimuleren om voor gezonde en duurzame voeding te kiezen op school, en daarbuiten. Met het nationaal programma 'GoodFood@School' gaan ze samen met GoodPlanet en Fairtrade Belgium volop voor duurzame voeding. Hun plan: in alle Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid tegen eind 2021. In Brugge willen ze komend schooljaar intensief één grootkeuken op een school begeleiden, een SchoolFoodLab. Gaande van een grondige analyse of nulmeting, het opmaken van een stappenplan, een inhoudelijke ondersteuning, een communicatie, samenwerkingen en een evaluatie. De geleerde zaken wordt gebruikt als opschaling voor andere SchoolFoodLabs, voor contractcateraars zoals Sodexco, Compass,… en voor het beleid.

*Voedselbos van Natuurpunt / CVN: oprichten voedselbos Hoeve Hangerijn en basisschool Paalbos.

Als Natuurpunt /CVN willen ze mensen samenbrengen in een West-Vlaams netwerk rond Voedselbossen om kennis, planten en zaden uit te wisselen. Zo wordt er meer geëxperimenteerd om tot nieuwe verdienmodellen te komen en nieuwe agrarische praktijken met meerjarige teelten en kleine waardevolle landschapselementen. Om zo te komen tot duurzame landbouw.

*Opstap vzw: duurzame voeding in de Tandem i.s.m. de Samentuin-soepercafe

Wekelijks zullen kinderen van Freinetschool De Tandem samen met een kok en diverse vrijwilligers een soeplunch klaarmaken. Ze zullen hiervoor vooral groenten uit hun eigen moestuin en voedselbos gebruiken en aanvullen met bioseizoensgroenten. Het project zal starten in het schooljaar 2017-2018 in een opstartfase met het aanbod van een soeplunch op donderdag (veggiedag). In het daaropvolgende schooljaar kan dit verder worden uitgebreid naar een volwaardige vegetarische maaltijd op meerdere weekdagen. Met dit project wordt de verbinding gemaakt tussen de Samentuin De Tandem en het aanbod van middagmaaltijden + soep voor de kinderen van Freinetschool De Tandem. Samentuin De Tandem is een moestuinproject in samenwerking met VELT waarbij ouders en buurtbewoners op een ecologische manier samen tuinieren.
Het moestuinproject sluit nauw aan bij de visie van de school omtrent het promoten van duurzame voeding. Binnen de schoolwerking worden een aantal richtlijnen rond gezonde voeding gevolgd: de school is snoep- en frisdrankvrij. Tijdens de speeltijd wordt aan alle kinderen elke dag een stuk fruit aangeboden. Dit wordt bekostigd door vzw Op Stap die als oudervereniging hiervoor de nodige fondsen werft. De aankoop van het fruit gebeurt al meer dan tien jaar bij een vaste leverancier met het erkende label van biogarantie.
Het moestuinproject heeft ook de verdere verdeling van biologische groentepakketten gestimuleerd. Sinds drie jaar is de school een afhaalpunt van de groentepakketten van Biobello.

*Rene de Molder: creatie van een  Brugs ‘Goed Eten Bij Ons’: BrugGE-BO certificaat en de promotie van lokale producenten en verkooppunten.

Doel is de consument te informeren over de kwaliteit en beschikbaar van gezonde, biologisch en ecologisch verantwoorde voeding dit via de creatie van een  Brugs ‘Goed Eten Bij Ons’ BrugGE-BO certificaat en de promotie van  lokale producenten en verkooppunten.  Dit houdt definiëren van de producten, inventarisatie, kiezen van testproducten en maken van een brochure in.

Proficiat aan allen. We kijken uit naar de uitwerking van deze projecten!

Europese prijs rond voedselverlies in Brugse zorginstellingen

Stad Brugge won de 'special mention award' in de categorie 'foodwaste' met het innovatieve project rond voedselverlies in de Brugse zorginstellingen. Brugge nam in 2015-2016 deel aan het 'Food Smart Cities for development' project en ondertekende in oktober 2015 hiertoe het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP). Het MUFPP deed een oproep aan alle deelnemende steden om projecten in te dienen voor de uitreiking van MUFPP Awards op 20 oktober 2017 in Valencia. Het doel van deze Milaanpact Awards is om acties en uitwisseling in voedselbeleid te stimuleren tussen de deelnemende steden van de MUFPP. Stad Brugge ging hierop in en schoof deze projecten naar voor: ‘handleiding duurzame voeding’ en ‘voedselverliesproject in Brugse zorginstellingen’. Dit laatste leverde dus een prijs op.

Stad Brugge en het Brugs Food Lab willen met dit project bewustmaking creëren bij een groot publiek, kosten besparen voor deze zorginstellingen en uitstoot van broeikasgassen (gelinkt aan het gederfde voedsel) verminderen. Deelnemende zorginstellingen zijn: AZ Sint-Jan , AZ Sint-Lucas, Campus Het Anker van het Begeleidingscentrum Spermalie en Rudderstove (centrale keuken OCMW Brugge).

Zie ook

23 juli 2019

Het stadsbestuur gaf groen licht voor de opening van een pop-up ginbar op de plaats van 't Zandlopertje. 

1 juli 2019

Kom elkaar ontmoeten tijdens Wijk Up in Zeebrugge