Werk je mee aan jouw groene buurt?

20 april 2017

De twintig Triënnale moestuinbakken die in de zomer van 2015 aan het pop-up ecohuis op de site van Dupont (het vroegere ‘Genencor’) stonden, verhuisden na een oproep via de toekomst van Brugge een goed jaar geleden naar verschillende Brugse buurten waar ze door een peter of meter geadopteerd werden en momenteel samen met de buurt(school) verzorgd worden. Dit mondde uit in mooie buurtmomenten vol sociale ontmoeten en zelfs enkele oogstfeesten.

Dit project past in de doelstelling van de duurzame voedselstrategie van stad Brugge (Food Lab) en van de toekomst van Brugge om burgers actief mee te laten werken aan de stad; om samen mee de stad te maken. Moestuinbakken brengen mensen in de buurt samen. De bakken zijn herkenbare elementen op publieke en andere plekken en staan symbool voor samenwerking en sociale cohesie.

Bruggelingen zijn trots op hun stad en de vele ideeën en projecten via het platform van de toekomst van Brugge tonen aan dat ze hun handen uit de mouwen willen steken. Want: onze eigen straat en onze eigen buurt is onze trots. We kennen onze buurt het best en kennen vaak ook de behoeftes van onze buren.

Leuke wijken

We willen met z’n allen Brugge mooier, duurzamer en groener maken. Want een verzorgde, groene buurt bevordert de sociale interactie en zorgt ervoor dat bewoners zich veiliger en gelukkiger voelen. De stad helpt je daarmee graag op weg, dit via de campagne 'Brugge oltied schoane'. Jij kan in jouw buurt zelf meewerken aan dit verhaal, denk aan:

-      het maken van een moestuinbak
Dit jaar trekt de buurtoppepper de Brugse buurten in samen met Uitwijken. Vorig jaar werden er buurtbanken gebouwd, dit jaar wordt er de groene toer op gegaan en worden er samen met de buurtbewoners plantenbakken gebouwd tijdens de meitoer van Uitwijken. De plantenbak blijft hierna ook in de wijk staan om samen met de buurtbewoners de bak aan te planten, te verzorgen en uiteraard ook de oogst ervan samen te consumeren. Naast het bouwen van de plantenbak, wordt er tijdens Uitwijken een workshop rond vierkante meter moestuinieren aangeboden. Deze kennis kan van pas komen om de plantenbak levendig te houden, maar je kan met deze tips ook gerust aan de slag in jouw eigen tuin. De meitoer van Uitwijken komt langs op 6 mei in Zeebrugge, op 7 mei in Koolkerke, op 13 mei in Sint-Pieters, op 14 mei in Sint-Andries, op 20 mei in Sint-Michiels, op 21 mei in Assebroek, op 27 mei in Brugge centrum en op 28 mei in Kristus-Koning. Definitieve locaties en het programma vind je op www.uitwijken.be

 

-      bloemetjes aanvragen via jouw buurtcomité
Elk jaar opnieuw krijgen buurtcomités in april de mogelijkheid om de gevels van de huizen in hun buurt of straat te bebloemen. Deze bebloemingsactie is een initiatief voor buurten en buurtcomités, met hoofddoel om het contact tussen buren te stimuleren. Individuele aanvragen komen dus niet in aanmerking. Iedereen krijgt dezelfde soort bloemen: rode hanggeraniums. Deze zijn goed bestand tegen alle omstandigheden en zijn gemakkelijk te verzorgen. De stad voorziet enkel de planten samen met wat plant- en verzorgingstips. Voor potaarde en bloembakken moeten de deelnemers zelf zorgen. Dit jaar werden alweer duizenden bloemen verspreid. Voor meer informatie kan je terecht op www.brugsebuurten.be

 

-      het aanplanten van een geveltuin
In onze stad zijn er heel wat straten waarvan de huizen geen voortuin hebben en waarvan de gevel direct aan de straat grenst. In die gevallen is het een goed idee om een geveltuin aan te leggen. Met weinig moeite creëer je in een mum van tijd je eigen, kleine groenstrook voor je huis. De planten hebben heel wat voordelen: ze fleuren je huis op, ze zorgen voor isolatie in de winter, verkoeling in de zomer en het fijn stof wordt verminderd.
Voor het aanplanten van klimmers tegen een gevel die grenst aan het openbaar domein, vraag je een toelating aan de Stad (een brief gericht aan het College van burgemeester en schepenen - Burg 12 - 8000 Brugge), want vaak moet een gedeelte van het voetpad opengebroken worden. Is er tussen het openbaar domein en de voorgevel een voortuintje of een oprit, dan is geen toelating nodig. Meer info via de wegendienst op 050 44 85 85 of wegendienst@brugge.be.

 

-      zorg dragen voor de bomen
Groen is van levensbelang voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit van onze stad. Bomen vormen de ruggengraat, ze filteren koolstofdioxide uit de lucht en geven zuurstof vrij. De bladeren houden bij regen een deel van het water vast en verdampen dit na de regenbui waardoor er minder snel wateroverlast optreedt. Op warme dagen zorgen ze voor schaduw en verkoeling. Ze zorgen tot slot ook voor een rustgevende sfeer en meer biodiversiteit in je wijk.
Om deze redenen is het belangrijk om samen zorg te dragen voor de bomen. Parkeer je wagen niet op het gazon onder de bomen of tot tegen de stam. Het frequent berijden van de ondergrond leidt tot bodemverdichting en vermindert de vitaliteit van de bomen. Bevestig ook niks aan bomen met scherpe voorwerpen of spanriempjes die kunnen ingroeien.
Elke boom kan voor bepaalde overlast zorgen, hiervoor vragen we jouw begrip. Je kan als burger mee helpen om bladeren, vruchten en bloemen op te ruimen. In het najaar kan je hiervoor zelf een bladkorf maken en die op het openbaar domein plaatsen. Medewerkers van de stad komen deze hierna leegmaken. Heb je overlast van bladeren in je goot, dan kan je in overleg met een vakman een systeem aanbrengen dat het water doorlaat en de bladeren tegen houdt.
Zie je zelf mogelijkheden in je buurt om het openbaar domein groener te maken, dan kan je steeds een voorstel doen. Ook als je dode, kwijnende of zieke bomen ziet, kan je dit melden aan de groendienst op 050 32 90 11 of groendienst@brugge.be.

 

-      meewerken aan een propere stoep en greppel
Het is voor iedereen fijn om in een nette buurt te wonen. Het stadsbestuur vindt een propere stad belangrijk en rekent daarom op ieders medewerking.  Onkruid, slijk, zand, afval,… voor de deur en / of in de greppel? Van iedere inwoner wordt verwacht dat hij / zij het voetpad en de greppel voor het huis of de handelszaak, netjes houdt. Via een kaart wordt de bewoner op de hoogte gebracht wanneer het voetpad en / of de greppel een beurt kan gebruiken. De stad investeert preventief en curatief om de andere verhardingen op het openbaar domein onkruid vrij te houden. Zo worden verhardingen waarvan de mortel uit de voegen verdwenen is, opgevoegd of indien nodig opnieuw aangelegd. Ook worden mensen en machines ingezet om onkruidgroei te verwijderen. Zie je toch problemen? Meld dit aan het meldpunt van de stad voor problemen op de openbare weg of het openbaar domein. Bijvoorbeeld putten in rijweg of voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties, onkruid, graffiti en hinderlijke takken.
Meer tips om zelf onkruid te verwijderen zonder bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be.
Alle verdere info ook op www.brugge.be/properbrugge.

 

- kringloopkrachten
Bij de volkstuintjes op Sint-Pieters is er een  educatief hoekje over composteren, ecologisch moestuinieren, zaai en oogstkalender. De huidige informatieborden zijn een start om van de tuinen een ontmoetingsplaats te maken voor iedereen die iets wil leren rond ecologisch kringlooptuinieren. De verantwoordelijken zijn kringloopkrachten, dit zijn vrijwilligers opgeleid door Vlaco en begeleid door de dienst leefmilieu. Composteren, ecologisch moestuinieren, goed je planten kiezen en verzorgen, voedselverlies, het hoort er allemaal bij! Wie kringlooptechnieken toepast, sluit de biologische kringloop, spaart het milieu en het klimaat en springt duurzaam om met dat stukje aardbol dat ons is toevertrouwd. Iedereen kan zijn steentje bijdragen! De onvermijdbare restjes uit de tuin en keuken zijn een bron van voedsel voor de ontelbare tuindiertjes en afbraakorganismen, dat ze op hun beurt omvormen tot compost. Je groentetuin voeden met die compost, levert sterke planten en een smaakvolle oogst op. Contact volkstuintjes:  buurtwerk.sint-pieters@brugge.be - 050 31 03 27. De kringloopkrachten maken je wegwijs in het ecologisch kringlooptuinieren / composteren. Je vindt hen terug op de hoevemarkt in Hoeve Hangerijn op 28 mei. Daarnaast kan je ook terecht bij dienst leefmilieu voor tips via leefmilieu@brugge.be

 

-      het maken van een insectenhotel of een nestkastje
Insecten zijn onmisbaar in je tuin of het openbaar groen. Zo helpen ze met de bestuiving en zijn er heel wat nuttige insecten die anderen te lijf gaan. Zelf kan je helpen door de gewenste gasten een onderdak aan te bieden via een insectenhotel. Als je er eentje dicht bij de grond maakt, komen er ook egels op af en de vogels pikken ook graag een insectje mee.
Tijdens de ‘insectenweek’ van 27 mei t.e.m. 4 juni worden er gratis wandelingen en workshops georganiseerd. Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de Groendienst op 050 32 90 11 of natuur@brugge.be.
Door de afname van het aantal natuurlijke nestgelegenheden voor vogels, is het van belang om nestkasten op te hangen. Voor kinderen is een nestkast of een insectenhotel erg interessant om te observeren. Ze kunnen uren kijken naar de grappige beesten die in de piepkleine gaatjes kruipen en de vogels die aan en af vliegen naar de nestkast. Bedenk wel dat je met nestkastjes en insectenhotels alleen geen paradijs maakt van je tuin voor dieren. De volledige tuin wordt best zo natuurlijk mogelijk ingericht. Gebruik zoveel mogelijk inheemse planten en struiken. Deze zijn de voedselplanten van heel wat insecten, die op hun beurt weer als voedsel dienen voor de vogels.  

Werk mee!

Wil je een duwtje in de rug voor een (groen) project in jouw buurt dat gaat over één van bovenstaande ideeën of heb je nog andere suggesties? Vraag een buurtoppepper aan en aarzel niet om de Vrijwilligerscentrale te contacteren: Kraanplein 6 – 8000 Brugge - 050 44 82 22 - vrijwilligerscentrale@brugge.be
 

Neem ook contact op met de toekomst van Brugge om te bekijken op welke manier wij jou idee verder vooruit kunnen helpen.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot