Wat doen de stadsdiensten op vandaag rond dienstverlening in Zeebrugge?

10 januari 2018

De dienstverlening in Zeebrugge situeert zich grotendeels rondom een drietal vaste ankerplekken verspreid over Zeebrugge

1. Het gemeenschapshuis in Zeebrugge op de Markt herbergt onder meer de bibiliotheek en de dienst burgerzaken:

 • de lokale afdeling van de bib J.F. Willems deelt het gebouw met de politie en de dienst bevolking. In het gebouw is een polyvalente ruimte aanwezig die gebruikt wordt door verschillende verenigingen
 • je hebt er ook de gemeenteafdeling

2. Buurtcentrum d’Oude Stoasie : sinds 1996 is er buurtwerk in Zeebrugge. Oorspronkelijk in een appartementje in de Veerbootstraat, maar sinds 2009 in d’Oude Stoasie samen met de collega’s van het Zeebrugs ontmoetingscentrum
De buurtwerker legt de focus op buurtgericht samenwerken door onder andere:

 • aanpak van de leefbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid
 • stimuleren van verenigingsleven en sociale ontmoeting
 • opzetten van activiteiten / initiatieven met, voor en door buurtbewoners
 • tewerkstelling van Zeebruggenaars bekijken bij onder meer het dienstencentrum / de klusjesdienst / de kinderopvang (Zocjes)
 • nauwe samenwerking met OCMW/ MINTUS. Het dienstencentrum biedt het volgende aan:
  - informatieve activiteiten (voordrachten over medische onderwerpen, zelfstandig blijven wonen of juridische zaken, …)
  - recreatieve activiteiten (kaarten, aerobics, …)
  - vormende activiteiten (taallessen, teken- en schildercursussen, computeropleidingen, …)
  - warme maaltijden
  - boodschappenhulp
  - strijkcentrale voor senioren
  - hulp bij huishoudelijke klusjes
  - buurthulp – project buurtambassadeur
  - hygiënische faciliteiten (bad, pedicure, douche, was- of droogmachine)
  - het organiseren van activiteiten

Ook de vereniging ’t Sas – Sociale Kruidenier De Kaba – komt wekelijks langs met een mobiel kraam. Ze staan hierbij voor d’Oude Stoasie elke eerste en derde woensdag van de maand. De derde en vierde woensdag zijn ze present naast de Albatros. Mensen kunnen er hun aankopen doen van 10.00 u tot 11.30u. Ook voorziet ’t Sas een woonloket. Om de twee weken kan je terecht op maandagvoormiddag op de zitdag van het woonloket in dienstencentrum d' Oude Stoasie. Een afspraak maken is niet nodig.

3. In de zomer vormt het Badengebouw de spil van de strandactiviteiten met onder meer:

 • de strandbib in een strandcabine tijdens de zomervakantie van 11 tot 18 uur. Je kan er een fijne collectie leesvoer ontlenen, van meeslepende romans en boeiende reisverhalen, over ontspannende tijdschriften en bloedstollende thrillers tot spannende jeugdboeken en leuke strips. Lenen doe je gratis, zelfs als je geen lid bent van de Openbare Bibliotheek Brugge. Meer info via deze link of via bibliotheek@brugge.be  - 050 47 24 00

Behalve op deze ankerpunten, zijn verschillende stadsdiensten actief op het hele grondgebied van Zeebrugge. Denk aan het onderhoud van het openbaar domein. Zo werden de groendienst en de wegendienst recent samengevoegd tot de nieuwe cluster ‘Openbaar Domein’.  Hierdoor worden de mensen meer in team op pad gestuurd door bijvoorbeeld onkruid te wieden en tegels te voegen of putjes te vullen in één beweging. Ook staan ze mee in voor de inrichting van parken, pleinen en wegen.

Ook zijn er gemeenschapswachten actief in Zeebrugge. Ze verzorgen een regelmatige aanwezigheid in het badengebouw en in de Strandwijk van april tot oktober.  Buiten het seizoen is er ook aandacht voor de omliggende gebieden zoals Zwankendamme en Lisssewege. Dit in nauwe samenwerking met lokale politie afdeling Noord / Zeebrugge.

De lokale politie behoort voor Zeebrugge tot de regio Noord en heeft zijn hoofdzetel aan de L. Coiseaukaai. De afdeling in Zeebrugge biedt dagpermanentie aan via de wijkinspecteur. Er is ook een nauwe samenwerking met de scheepvaartpolitie die verantwoordelijk is voor de haven.

Om Zeebrugge zo goed mogelijk bereikbaar te maken wordt ingezet op enkele mobiliteitsprojecten.

Voor betere fietsverbindingen:

 • visienota fietssnelweg Brugge-Zeebrugge in opmaak
 • fietskaart A11 en verbindingen Brugge - Zeebrugge en omliggende gemeenten in opmaak

Voor een veiliger autoverkeer en een scheiding tussen lokaal en havenverkeer:

 • nieuwe Zeesluis met extra aandacht voor veilige wandel- en fietsverbindingen
 • NX en Hollands Complex om havenverkeer en lokaal verkeer van elkaar te scheiden
 • onderzoek naar een randparking in Zeebrugg

Ook de luchtkwaliteit wordt gemonitord. In 2018 wordt er door het stadslabo een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in Zeebrugge. De invloed van de havenactiviteiten wordt nagegaan met de meetfiets op de woonkernen in Zeebrugge. De fijnstof concentraties PM10, PM 2,5 en PM 1,0  en ultra fijn stof zullen worden gemeten in de woonkernen en het havengebied. Dit onderzoek wordt aanvullend uitgevoerd op de vorige metingen van fijn stof in de onmiddellijke omgeving van de haven waarbij werd vastgesteld dat er nipt werd voldaan aan de Europese  normen voor fijn stof.  In dit verband werd er overlegd met het havenbestuur en zullen de resultaten van dit aanvullend onderzoek verder worden besproken. Ondertussen werd er een nieuwe regelgeving ingevoerd op de uitstoot van vrachtschepen en zeeschepen. Dit wordt ook verder onderzocht worden.

Zie ook

7 juli 2019

Sinds eind maart tot het begin van de zomer trok het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Het doet dit onder de naam ‘buurt aan de beurt’. 

30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.