Wat is de toekomst van Sint-Pieters?

12 september 2019

Sint-Pieters, een buurt in beweging

Sint-Pieters: tot 1899 nog een afzonderlijk dorpje met de benaming Sint-Pieters-op-den-Dijk die hier en daar nog opduikt. Het is een Brugse deelgemeente met heel wat troeven en gezichten: van het AZ Sint-Jan (het grootste ziekenhuis van West-Vlaanderen), tot belangrijke verkeersassen die erdoor lopen (Oostendse Steenweg, Blankenbergse steenweg, Expressweg), de groene plek aan de Sint-Pietersplas, de verschillende buurten en het grote bedrijventerrein aan de Blauwe Toren.

Het oorspronkelijke, landelijke karakter van deze deelgemeente is in de loop van de geschiedenis geëvolueerd naar een plek aan de rand van de stad. Zo heeft de ontwikkeling van de binnenhaven heel wat industrie en nijverheid gebracht, geconcentreerd rond het Boudewijnkanaal en de ambachtelijke zone aan de Blauwe Toren.  De eerste sociale woonwijken (de 'Tuinwijk') evolueerden samen met het toenemend aantal bedrijven en havenactiviteiten. Op vandaag telt Sint-Pieters een groot aantal sociale woningen: 25 procent van de 7.750 inwoners woont in een sociale huurwoning. 

In Sint-Pieters ligt het grootste woonuitbreidingsgebied van de Brugse regio: in de Sint-Pietersmolenwijk komen straks 350 extra wooneenheden waarvan ongeveer de helft sociale woningbouw. Die wijk komt vlak naast de site Tempelhof - De Dijk, op wandelafstand van de pastorie.

In Sint Pieters zijn de laatste tijd heel wat initiatieven opgestart onder andere door het buurtcentrum, het OCMW, het stadsbestuur, vaak samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. Mooie voorbeelden zijn de projecten van 'Sint-Pieters Deelt' en de werkgroep die werkt aan een nieuwe invulling voor de pastorie. Ook de investering van de Brugse zorgvereniging Mintus en het OCMW in een nieuw dienstencentrum 'Den Heerd' zal een nieuwe dynamiek in Sint-Pieters brengen. Stad Brugge wil sterk inzetten op de verdere ontwikkeling van Sint-Pieters. Recent werden enkele belangrijke Vlaamse subsidies binnengehaald voor Sint-Pieters waardoor verschillende projecten opgestart of versterkt kunnen worden.

De projecten in een notendop

Stad Brugge gaat voor de opmaak van een masterplan voor de recreatiesite Sint-Pietersplas (grotendeels in eigendom van de Stad Brugge en uitgebaat door Aan de Plas vzw / Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort).
Er wordt een toekomstvisie opgemaakt om op termijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken op deze plek. Vandaag is het vooral een plas om te watersporten en zijn er sportkampen met overnachting, maar de activiteiten kunnen zeker nog breder dan dat. Dit recreatiedomein heeft met andere woorden heel wat troeven (denk aan de ideeën om er recreatief te zwemmen, er een kampeerplek of een paintball terrein op te starten).

Ook andere projecten zijn volop in bewegeging: OCMW-zorgvereniging Mintus start eind 2019 met een dienstencentrum in het complex 'Rond den Heerd'. Dienstencentrum De Dijk blijf bestaan. Beide centra zullen hun werking op elkaar afstemmen en samenwerken. De Sint-Pauluskerk wordt gerenoveerd en de oude pastorie van Sint-Pieters wordt omgevormd tot een deelplek. Ook voor De Dijk en het Tempelhof zijn er plannen. Er wordt een studie opgemaakt om te kijken hoe deze grote stadstuin nog meer gebruikt kan worden als een verbindingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters. Tot slot werd recent het Age'In project opgestart zodat ouderen die dat willen, langer thuis kunnen blijven wonen.

Lopende projecten in detail


Toekomstplek Sint-Pieters

In 2016 werd de pastorie van Sint-Pieters geselecteerd als een van de negen toekomstplekken via een oproep door de toekomst van Brugge. Samen met de inwoners ging de Stad op zoek naar een nieuwe invulling voor de pastoriewoning naast De Dijk op de Blankenbergse Steenweg. Deze deelgemeente werd tijdens de oproep naar plekken in de stad gekozen door een jury van experts, net omdat deze toekomstplek heel wat te bieden heeft. Het idee was en is om de pastorie - gelegen in het hart van Sint-Pieters - te behouden en het een functie te geven die voor iedereen toegankelijk is. Tijdens Sint-Pieters kermis (zomer 2016) werd een bevraging georganiseerd naar een mogelijke, nieuwe invulling (zie ideeën in de lijst hieronder). Een werkgroep bleef actief rond de invulling van de site. Uit deze werkgroep ontstond 'Pastorie Préférée', twee pop-up weekends tijdens de zomer van 2019. 

© Beeldbank Brugge

ideeen_voor_de_invulling_van_de_pastorie_tafelsessie_juni_2016.xlsx

Conceptstudie De Dijk / Tempelhof

De site Tempelhof / De Dijk is aan een grondige renovatie toe. Deze plek is geschikt als ontmoetingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters. Sint-Pieters zal de komende jaren heel wat evoluties kennen die het wonen, leven en werken in deze deelgemeente zullen veranderen. Denk aan de uitbreiding van de Sint-Pietersmolenwijk, de uitvoering van het nieuwe GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Sint-Pietersplas - Blankenbergse Steenweg (met stadion, ambachtelijke en recreatieve zone, ontwikkeling van de Sint-Pietersplas), de realisatie van het derde spoor om Zeebrugge toegankelijker te maken en de renovatie van de huidige sociale woningen. Met al deze ontwikkelingen moet rekening gehouden worden bij het herdenken van site Tempelhof / De Dijk. 

Stad Brugge kreeg in oktober 2018 van de Vlaamse Regering een conceptsubsidie van € 60.000 voor het stadsvernieuwingsproject ‘Stadssite De Dijk – Tempelhof’ op Sint-Pieters. Met deze subsidie kan een studie uitgevoerd worden als eerste stap in een grondige vernieuwing van deze plek. PT Architecten zal de studie opmaken.

© Cultuurcentrum Brugge

Renovatie van de oude pastorie tot een deelhuis

Stad Brugge diende in het voorjaar van 2019 een aanvraag in voor een projectsubsidie rond sociale infrastructuur. Minister Homans, Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding, kende Brugge een bedrag van 660.000 euro toe voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in de oude pastorie op Sint-Pieters.

Doel is om deze plek op korte termijn een nieuwe gemeenschapsfunctie te geven en ook werk te maken van de hoognodige restauratie. De pastorie heeft een grote symbolische waarde en is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Zo komt er letterlijk en figuurlijk ruimte om mensen dichterbij elkaar te brengen en om goederen, diensten en geschiedenis met elkaar te delen.

De pastorie kan een laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplaats worden die alle inwoners van Sint-Pieters ondersteunt en met elkaar verbindt. 

© Beeldbank Brugge

Ontwikkeling van dienstencentrum 'Den Heerd' in de Sint-Pietersnoordstraat

Begin 2020 openen het OCMW en de zorgvereniging Mintus een gloednieuw dienstencentrum op de gelijkvloerse verdieping van het appartementencomplex 'Rond den Heerd' in de Sint- Pietersnoordstraat 42. Dit dienstencentrum zal openstaan voor alle bewoners van Sint-Pieters: er zullen maaltijden aangeboden worden, ontmoetings- en vormingsactiviteiten gaan er door en je kan er terecht voor allerlei (sociale) vragen. Het dienstencentrum zal haar werking nauw afstemmen op de activiteiten en ontwikkelingen van het buurtcentrum aan Tempelhof De Dijk. Op de site 'Den Heerd' bevinden zich naast het OCMW / Mintus dienstencentrum ook nog de lokale afdeling van het Huis van de Bruggeling en het wijkgezondheidscentrum 'De Bruggen'.

© Benny Proot

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot