Wat is De Stadsrepubliek?

24 september 2019

De Stadsrepubliek als verbindend, maatschappelijk, creatief en economisch project

Van onderuit nieuwe projecten laten bloeien door een constante kruisbestuiving tussen kunst, onderwijs, lokale economie, creativiteit, ecologie, cultuur en maatschappelijke uitdagingen in dit stadskwartier.

Historiek

Stad Brugge haalde eind 2017 met het project ‘De Stadsrepubliek’ een bedrag binnen via de Vlaamse oproep naar stadsvernieuwingsprojecten. ‘De Stadsrepubliek’ kon rekenen op deze ondersteuning omdat het ingediende project een ingrijpende vernieuwde dynamiek van een stadsdeel nastreeft en een kans vormt voor een geïntegreerde stadsontwikkeling.
Het project ‘De Stadsrepubliek’ vond zijn kiemen meer dan tien jaar geleden. In 2008 werd het concept ‘het Stadsportaal’ ontwikkeld. In het stadscentrum wonen 20.000 mensen, maar er zijn miljoenen toeristen, scholieren, werknemers, zakenmensen en zelfstandigen die ook naar Brugge komen en elkaar letterlijk passeren. Allemaal stromen ze door Brugge. Langs elkaar.

Doelstelling

De Stadsrepubliek wil een eigentijds stadsproject zijn in de Sint-Jakobsbuurt dat door vergaande samenwerkingen en slim ruimtegebruik bouwt aan een nieuwe stadsdynamiek.

Gebied

De Stadsrepubliek strekt zich over een gebied vanaf de Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat, de Vlamingdam, de binnenring tot aan de Beenhouwersstraat en Wulfhagestraat. Van de Noordzandstraat- en Geldmuntstraat, via De Eiermarkt en de Niklaas Desparsstraat terug naar de Vlamingstraat. Die volledige zone omvat heel wat prachtige plekken met verschillende functies: van de poort- en winkelstraten tot mooie pleintjes, de Sint-Jacobskerk, handels- en horecazaken, scholen, een woonzorg- en opvangcentrum, site De Biekorf, De Stadsschouwburg en ga zo maar door.

Het 'kerngebied' focust zich op volgende punten: Markt - Vlamingstraat - Stadsschouwburg rechtdoor tot brugje en linksaf de Pottenmakersstraat in, rechtdoor Oude Zak volgen tot aan Leeuwstraat, Geerwijnstraat en Muntplein. Hierna Geldmuntstaat in tot aan de Eieremarkt , rechts Geernaartstraat in en zo terug naar de Markt.

Krachtlijnen

 • De Stadsrepubliek als investeringsproject
  Denk aan de verbouwingen van De Republiek, site De Biekorf, het Conservatorium, ...
   
 • De Stadsrepubliek als verbindende plek
  De verschillende functies in het gebied beter benutten en met elkaar verbinden, zoals:
  - kantoorfuncties voor creatieve bedrijven en culturele organisaties creëren
  - co working plekken voorzien, ruimtes met elkaar delen
  - inzetten op (tijdelijke) ontmoetings- en presentatieruimtes  (denk aan een plek voor concerten, debatten, workshops, buurtfeesten, lezingen, ...)
  - ondernemers aantrekken in (tijdelijke) leegstaande panden

  De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op ‘slim ruimtegebruik’, onder meer bij het stadspatrimonium (het Conservatorium, de Biekorfsite, de Stadsschouwburg, de Republiek, de Makersrepubliek) en de kansen die dit zal geven binnen de directe omgeving. Via infrastructuuringrepen, een softwareplatform en vooral door een vergaande inhoudelijke samenwerking tussen deze spelers, kan een stevige basis gecreëerd worden om ruimtes maximaal te herbruiken en te delen. Zo kan elke activiteit doorgaan op de meest geschikte plek, ongeacht de hoofdgebruiker van het gebouw. Waar nu kantoren zitten, kan misschien beter een publieke functie komen en omgekeerd.
   

 • De Stadsrepubliek als ontmoetingsplek
  Een zone in dit gebied ontwikkelen waar alle types stadsgebruikers (inwoner, toerist, student, ondernemer, ...) elkaar meer kunnen kruisen op hun individueel traject. Er is hier een dichte concentratie van uiteenlopende publieke creatieve functies (stedelijk, gesubisdieerd en particulier) en een aanwezigheid van creatieve en lokale economische spelers.
  Denk ook aan het ontsluiten van verschillende binnentuintjes tot openbare buurt- en speeltuintjes en het creëren van spelprikkels.
   
 • De Stadsrepubliek als participatief project
  Een stad maak je niet alleen. Daarom wil De Stadsrepubliek inzetten op een verregaande inhoudelijke samenwerking met alle verschillende partners en een soort van 'mede-besturen' creëren. In gesprek gaan met bewoners, bezoekers, ondernemers, scholen, stadsdiensten en samen het project mee vormgeven. Maar ook rondleidingen geven, info- en inspraakmomenten organiseren en de buurt betrekken. Tot slot ook ideeënoproepen lanceren, denk aan de Wonderkamer (samen denken, dromen en bouwen over de toekomst van de Biekorfsite).

Zie ook

19 november 2019

De Biekorfsite wordt vanaf 2022 vernieuwd waarbij innovatie, energiebesparing en duurzaamheid de kernwoorden vormen voor deze ingrijpende verbouwingsplannen.

© Femke den Hollander

15 november 2019

De Stad stelde in november 2019 het ruimtelijk deelplan rond het Ezelstraatkwartier voor. De buurt en gebouwen met erfgoedwaarde worden zo sterker gemaakt.