Wat is De Stadsrepubliek?

24 september 2019

De Stadsrepubliek als verbindend, maatschappelijk, creatief en economisch project

De Stadsrepubliek staat voor stadsvernieuwing in de Sint-Jakobsbuurt om zo van deze wijk het creatieve hart van de stad te maken. Het project schept nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting en kruisbestuiving. In een straal van 150 meter vind je hier onder meer bibliotheek en theaterzaal De Biekorf, de Koninklijke Stadsschouwburg, Snuffel Hostel, het Conservatorium, de Joseph Ryelandtzaal, de Sint-Jakobskerk, Cinema Lumière en de Republiek, fuifzaal Factor Club, het Zwart Huis, Cultuurcentrum Brugge, The Box, de Vrijwillligerscentrale, de Groenplaats van kunstencentrum KAAP, woonzorgcentrum Hof Bladelin, de Poortersloge, het Tolhuis en nog zoveel meer. Er zijn verschillende scholen en heel wat leuke, originele handels- en horecazaken. Deze wijk is met al zijn troeven de ideale smeltkroes om te bouwen aan een creatief kwartier. Zo willen we van onderuit nieuwe projecten laten bloeien door een constante kruisbestuiving tussen kunst, onderwijs, lokale economie, creativiteit, ecologie, cultuur en maatschappelijke uitdagingen in dit stadskwartier.

Historiek

Stad Brugge haalde eind 2017 met het project ‘De Stadsrepubliek’ twee miljoen euro binnen via de Vlaamse oproep naar stadsvernieuwingsprojecten. ‘De Stadsrepubliek’ kon rekenen op deze ondersteuning omdat het ingediende project een ingrijpende vernieuwde dynamiek van een stadsdeel nastreeft.

De kiemen voor dit project werden meer dan tien jaar geleden gelegd. In 2008 werd het concept ‘het Stadsportaal’ ontwikkeld. In het stadscentrum wonen 20.000 mensen, maar er zijn miljoenen toeristen, scholieren, werknemers, zakenmensen en zelfstandigen die ook naar Brugge komen en elkaar letterlijk passeren. Allemaal stromen ze door Brugge. Langs elkaar. En daar willen we met De Stadsrepubliek iets aan doen.

Doelstelling

De Stadsrepubliek wil een eigentijds stadsproject zijn in de Sint-Jakobsbuurt dat door vergaande samenwerkingen en slim ruimtegebruik bouwt aan een nieuwe stadsdynamiek.

Gebied

De Stadsrepubliek strekt zich over een gebied vanaf de Vlamingstraat en Sint-Jorisstraat, de Vlamingdam, de binnenring tot aan de Beenhouwersstraat en Wulfhagestraat. Van de Noordzandstraat- en Geldmuntstraat, via De Eiermarkt en de Niklaas Desparsstraat terug naar de Vlamingstraat. Die volledige zone omvat heel wat prachtige plekken met verschillende functies: van de poort- en winkelstraten tot mooie pleintjes, de Sint-Jacobskerk, handels- en horecazaken, scholen, een woonzorg- en opvangcentrum, site De Biekorf, De Stadsschouwburg en ga zo maar door.

Het 'kerngebied' focust zich op volgende punten: Markt - Vlamingstraat - Stadsschouwburg rechtdoor tot brugje en linksaf de Pottenmakersstraat in, rechtdoor Oude Zak volgen tot aan Leeuwstraat, Geerwijnstraat en Muntplein. Hierna Geldmuntstaat in tot aan de Eieremarkt , rechts Geernaartstraat in en zo terug naar de Markt.

Krachtlijnen

 • De Stadsrepubliek als investeringsproject
  Zo zijn er bijvoorbeeld de verbouwingen van De Republiek, de Biekorfsite en het Conservatorium.
   
 • De Stadsrepubliek als verbindende plek
  De Stadsrepubliek wil de verschillende functies in het gebied beter benutten en met elkaar verbinden, zoals:
  - kantoorfuncties voor creatieve bedrijven en culturele organisaties creëren
  - coworkingplekken voorzien, ruimtes met elkaar delen
  - inzetten op (tijdelijke) ontmoetings- en presentatieruimtes  (denk aan een plek voor concerten, debatten, workshops, buurtfeesten, lezingen ...)
  - ondernemers aantrekken in (tijdelijke) leegstaande panden

  De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op ‘slim ruimtegebruik’, onder meer bij het stadspatrimonium (het Conservatorium, de Biekorfsite, de Stadsschouwburg, de Republiek, the Box) en de kansen die dit zal geven binnen de directe omgeving. Via infrastructuuringrepen, een softwareplatform en een verregaande inhoudelijke samenwerking tussen deze spelers, kan een stevige basis gecreëerd worden om ruimtes maximaal te hergebruiken en te delen. Zo kan elke activiteit doorgaan op de meest geschikte plek, ongeacht de hoofdgebruiker van het gebouw. Waar nu kantoren zitten, kan misschien beter een publieke functie komen en omgekeerd.

 • De Stadsrepubliek als ontmoetingsplek
  Dit project wil een zone ontwikkelen waar alle types stadsgebruikers (inwoner, toerist, student, ondernemer ...) elkaar meer kunnen kruisen op hun individueel traject. Er is hier een dichte concentratie van uiteenlopende publieke, creatieve functies (stedelijk, gesubsidieerd en particulier) en een aanwezigheid van lokale economische spelers.
  Denk ook aan het ontsluiten van verschillende binnentuintjes tot openbare buurt- en speeltuintjes en het creëren van spelprikkels.
   
 • De Stadsrepubliek als participatief project
  Een stad maak je niet alleen. Daarom wil De Stadsrepubliek inzetten op een verregaande inhoudelijke samenwerking met alle verschillende partners en een soort van 'mede-besturen' creëren. We gaan in gesprek met bewoners, bezoekers, ondernemers, scholen, stadsdiensten en geven het project samen vorm. We geven ook rondleidingen, organiseren info- en inspraakmomenten en betrekken de buurt. Tot slot lanceren we ook ideeënoproepen. Zo kwam onder andere de Wonderkamer tot stand waar we samen denken, dromen en bouwen over de toekomst van de Biekorfsite.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot