Twee nieuwe fietstunnels op Sint-Pieters rond 2021

21 oktober 2019

Er komen - als alles goed gaat tegen eind 2021 - twee nieuwe fietstunnels op Sint-Pieters: een onder de Blankenbergse Dijk en een die de Rustenburgwijk zal verbinden met de nieuwe randparking aan het Waggelwater. Dit in samenwerking met TucRail die mee instaat voor de realisatie van de fietstunnel en het fietspad.

De Blankenbergse Dijk is op vandaag een vaak gebruikte fietsverbinding door de Polders tot aan de kust. Deze dijk werkt niet meer als waterkerende dijk. TucRail legde de Stad drie versies voor. Er werd gekozen voor een variant waar de tunnel opschuift in zuidelijke richting, waardoor er een recht fietsverbinding ontstaat. Een tweede tunnel zal even verderop de Rustenburgwijk verbinden met de randparking in de Waggelwaterstraat. Hierdoor ontstaat een betere fietsas tussen het centrum, het AZ Sint-Jan en omgeving. 

Voor buurtbewoners zal een communicatietraject worden opgestart, met een infovergadering. Doel is om dit tegen eind 2021 te realiseren. De tunnels zorgen voor een belangrijke verbetering van de fietsverbinding in de regio. Op stadsniveau betekent dit dat de tunnel ter hoogte van het station Brugge-Sint-Pieters zorgt voor een vlotte verbinding tussen de Rustenburgwijk, het Station Brugge Sint-Pieters, de nieuwe randparking Waggelwater en de site AZ Sint-Jan. De tunnel aan de Blankenbergse Dijk zorgt dan weer voor een vlotte verbinding met de Sint-Pietersplas. Doel is om deze recreatiesite de komende jaren verder uit te bouwen. 

Zie ook

7 november 2019

Ontdek de toekomst van de pastorie, De Dijk en het Tempelhof door de ogen van studenten Stedenbouw.

3 oktober 2019

De Sint-Pauluskerk wordt momenteel volop gerenoveerd. Naast de gebruikelijke kerkdiensten, zal er ook ruimte zijn voor andere initiatieven.