Stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

12 september 2016

Maandag 12 september , 20u, Biekorf 

Download hier de presentatie van Roeland Dudal en Jonathan Holslag.

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

Stadsfabrieken en Tuinsteden

Het eerste debat ‘Stadsfabrieken en Tuinsteden’ vond plaats op 12 september en focuste op de stadsbeelden ‘de productieve stad: ruimte om te maken’ en ‘de vertuinde stad: ruimte om te bloeien’. De centrale onderzoeksvraag hierbij was: “Hoe verzoenen we wonen en werken in het Brugge van morgen? Waar maken we plaats voor ondernemen, voor industrie, voor innovatie, voor de economie van de toekomst? En hoe kunnen we beter wonen op minder ruimte, waardoor het in Brugge ook in de toekomst goed en groen wonen is voor jong en oud?

Keynote spreker Jonathan Holslag ging hierbij in debat met kersvers Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, burgemeester en voorzitter van de Brugse Zeehaven Renaat Landuyt en schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. Het debat werdgemodereerd door Joachim Declerck van Architecture Workroom.

Jonathan Holslag is professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel maar tegelijk een veelzijdig opiniemaker. In zijn essay Vlaanderen 2055 houdt hij een optimistisch pleidooi om weer in een veerkrachtige economische toekomst voor Vlaanderen te geloven, waarbij een hoofdrol wordt weggelegd voor nieuwe maakplekken in onze steden.

Kersvers Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck pleit al langer voor een meer duurzame organisatie van onze steden, met meer kwaliteit voor de woonomgeving op minder ruimte.

Het nieuwe gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) voor Brugge.
Het projectteam AWB/maat-ontwerpers/VOORLAND werkt met de stad Brugge aan een nieuw beleidsplan dat het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet vervangen. Het nieuwe plan zal een visionair kader bieden voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de stad Brugge. Daarenboven heerst de vraag bij het ontwerpteam om het structuurplan an sich als wervend document en proces te bedenken. De hoofdstad van West-Vlaanderen wordt, net zoals andere steden in de regio, geconfronteerd met een sterk veranderde demografische en economische realiteit die haaks staat op de bestaande instrumenten om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. Door middel van ontwerpend onderzoek worden problematieken eerder thematisch gebundeld, over de klassieke sectoren heen in een wervend stadsverhaal.

Brugge krijgt daarin 6 strategische stadsbeelden aangemeten; de productieve stad: ruimte om te maken, de romantische stad: ruimte om te verleiden, de solidaire stad: ruimte om te delen, de vertuinde stad: ruimte om te bloeien, de ontspannen stad: ruimte om te bewegen en de veerkrachtige stad aan zee: ruimte om te stromen. Deze stadsbeelden brengen de maatschappelijke uitdagingen in kaart waar Brugge een antwoord zal op moeten bieden. Het zijn sleutelkwesties die als kapstok dienen voor verdere ontwikkeling, maar waar ook slimme coalities rond worden opgezet en tal van projecten uit voortvloeien.

Drie stadsdebatten

In de volgende maanden volgen nog twee debatavonden over de andere stadsbeelden.

Op 13 oktober focust het debat ‘de gezonde stad’ zich op ‘de solidaire stad: ruimte om te delen’ en ‘de ontspannen stad, ruimte om te bewegen’.

Het derde debat ‘Toerisme en Metabolisme’ zal zich buigen over de stadsbeelden ‘de romantische stad: ruimte om te verleiden’ en ‘de veerkrachtige stad, ruimte om te stromen’. 

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot