Sfeerverslag toekomstatelier II

4 maart 2015

Veel enthousiast volk op maandag 2 maart in de cultuurzaal van Daverlo voor het tweede toekomstatelier. Een goeie 140 deelnemers kwamen langs om de projectgroepen die in het eerste toekomstatelier gevormd werden verder vooruit te helpen. De groepen waren ten opzichte van het eerste atelier uitgebreid met experts en (mogelijke) partners.

De gebruiker centraal

Er werd dieper ingegaan op de potentiële gebruikers van de projecten. Op die manier konden de deelnemers die er de vorige keer bij waren en de nieuwe participanten, een verbinding maken met het project en met elkaar. Ze beschreven drie gebruikers van hun project en maakten een verhaal rond de personen die gebruik kunnen maken van het project.

Scenario- en actieplan

Er werd samen met de trekkers, de experten en de partners van de projecten een scenario- / actieplan opgemaakt. Op die manier werden de (lange termijn) scenario’s van de projecten in kaart gebracht:

-      wat is de kernvraag, wie is erbij betrokken en wat is de tijdshorizont?

-      welke drijvende krachten zullen bepalend blijven, hoe (on) zeker is enerzijds de impact en anderzijds de waarschijnlijkheid?

-      hoe zien de denkbare scenario’s eruit en wat zijn hun implicaties?

-      hoe kan het beleid anticiperen op het project?

-      wat zijn de sterke en de zwakke punten in het project?

-      …

 

Spread the word....

Deze actieplannen werden per projectgroep aan de volledige zaal voorgesteld, wat resulteerde in elf promotiefilmpjes met de essentie van elk project en een oproep naar hulp, steun van het stadsbestuur, vrijwilligers, ...

Het stadbestuur, vertegenwoordigd door 5 schepenen, luisterde vanop de zijlijn aandachtig naar de conclusies van de avond. 

Ontdek de projecten mét filmpjes: fietsersbrug, autovrije stad, kiss & meet, ecohuis, nieuwe woonvormen, cinema liberty, fab lab, 't Brugs ei, brede school - brede buurt, creatief centrum, burenhulp

Per projectgroep wordt ook een Facebook pagina opgestart, like deze en blijf op de hoogte van het reilen en het zeilen van de groep(en)!  

Toekomstatelier III

Hou  maandagavond 15 juni 2015 zeker vrij voor het derde toekomstatelier. Meer info en de locatie volgt.

Hier vind je de lijst van de ingeschrevenen van dit tweede toekomstatelier en een overzicht van de projectfiches per groep:

inschrijvingen_toekomstatelier_2_maart_2015_publiek.xlsx

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot