Ruimtelijk deelplan Ezelstraatkwartier

15 november 2019

De Stad stelde in november 2019 het ruimtelijk deelplan rond het Ezelstraatkwartier voor. De buurt en gebouwen met erfgoedwaarde - zoals heel wat beschermde gebouwen - worden op die manier sterker gemaakt. De Brugse binnenstad is ingedeeld in negen deelplannen (kwartierstudies). De opmaak van die deelplannen is verplicht voor de Unesco Werelderfgoedzones. Doel van het plan is om de mogelijkheden te bekijken bij vernieuwingen of aanpassingen van bepaalde gebouwen, met respect voor het erfgoed. Denk aan vergroening, mobiliteit, de gewenste functies van de buurt, ...

De plannen hebben geen juridische kracht, maar vormen wel een belangrijke basis met handleiding voor het beheer van de buurt. 

Het Ezelstraatkwartier is een wijk in de Brugse binnenstad die ligt tussen de Hoefijzerlaan en de as Sint-Jorisstraat-Vlamingdam enerzijds en tussen de Speelmansrei en de Gulden-Vlies- en Koningin Elisatbethlaan anderzijds.
Een deelplan bestaat uit drie fases. Eerst wordt de volledige wijk in kaart gebracht en geëvalueerd. Deze fases zijn intussen afgerond en waardoor het diepgaander onderzoek naar drie zones van start kan gaan. Die drie zones moeten herbestemd worden of in elk geval beter geïntegreerd worden in de wijk. 

In het Ezelstraatkwartier worden drie zones afgebakend

 • Zone 1: HoWest – Rijksnormaalschool
  De HoWest Campus Sint-Jorisstraat is gevestigd in de vroegere Rijksnormaalschool en is een beschermd monument. Het grote complex heeft een oppervlakte van ongeveer een ha en ligt in sterk veranderende buurt, denk aan de nieuwe Snuffel, de ontwikkeling van de Weylerkazerne en het Theresianenhof. HoWest wenst een deel van haar opleidingen hier te behouden, maar er is meer mogelijk op de site. Gezien het beschermd statuut en het monumentaal karakter van de site zal alles voorzichtig afgewogen moeten worden. Deze plek werd in 2016 ingediend als toekomstplek voor de toekomst van Brugge met als idee om hier naast de school zelf een creatief centrum op te richten .
 • Zone 2: religieuze gebouwen en tuinen Karmelietenklooster en Ongeschoeide Karmelietessen
  Het Ezelstraatkwartier is een sterk ‘versteend’ kwartier, maar heeft toch opvallend veel groene ruimtes. Vaak zijn dat de tuinen van kloosters, zoals die van het Klooster van de zusters van Karmel en het Klooster van de ongeschoeide karmelieten.
  De zusters zijn ondertussen weggetrokken uit hun klooster waardoor het klooster leeg staat en er een nieuwe bestemming of ontwikkeling voor klooster en tuin moet gezocht worden. Misschien zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld de tuin of bepaalde delen van het gebouw met de buurt te delen. 
 • Zone 3: optimalisatie schoolomgeving Maricolen /Mortierstraat
  Centraal in de wijk ligt het Technisch Instituut Heilige Familie of de 'Maricolen'. De school heeft een belangrijke functie voor de wijk en ligt juist naast het Sebrechtspark - waar de school ook gebruik van maakt - en het projectgebied ‘Ruckendale’ (tussen de Groenestraat en de Gulden Vlieslaan). De bedoeling is om de schoolomgeving veiliger te maken. Er wordt onderzocht welke alternatieve wegen mogelijk zijn voor de fietsers om de school te bereiken. Tegelijk kijkt de Stad om de buurt van de Mortier en de Neststraat te verbeteren. Dit kan door de Mortierschool op te waarderen als speelzone voor de buurt.

© Erfgoedcel Brugge

 

Zie ook

7 mei 2020

De Brugse stadsdichteres Tania Verhelst liet zich door de huidige coronacrisis inspireren tot het nieuwe gedicht ‘Als de tijd daar is’. 

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!