Opstart inspraaktraject Scharphoutsite

13 maart 2018

Binnenkort start de Stad via het platform van de toekomst van Brugge een inspraaktraject op over de Scharphoutsite in Lissewege. De komende weken zal elke bewoner van Lissewege mee kunnen denken over de invulling van het domein.

Sport en / of socio- culturele voorzieningen?

Eind 2016 kocht Stad Brugge de Scharphoutsite (15.037 m²) in Lissewege aan met middelen van het Stedenfonds. Op deze site bevond zich de gemeenschapsschool ‘De Regenboog’ die in de zomer van 2004 zijn deuren sloot. Momenteel wordt de site gebruikt door verschillende verenigingen, alhoewel het gebouw in slechte staat is. De kostprijs voor het opfrissen en verbouwen van de huidige ruimtes is zo hoog dat dit oplapwerk niet verantwoord is. Een grondigere aanpak dringt zich dus op.
In het beleidsprogramma 2013-2018 schoof het stadsbestuur naar voor dat er in elke deelgemeente een kwalitatieve polyvalente zaal moet zijn waar jongeren moeten kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten.
Lissewege heeft dringend nood aan sport-,  jeugd- en socio-culturele voorzieningen. Het bestuur erkent deze nood en wil ze grondig in kaart brengen, met inspraak van elke Lissewegenaar. 

Inspraaktraject

Vanuit de toekomst van Brugge willen we de behoeften grondig in beeld brengen met inspraak van elke Lissewegenaar. Er wordt met andere woorden gestart met een behoefteanalyse waarbij we duidelijk willen weten wat de verenigingen en de lokale bevolking wensen op deze site.
Dat kan een sportzaal zijn, maar evengoed een fuifruimte, een polyvalente zaal of een jeugdhuis. Het planningsproces wordt nu verder uitgerold. Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften, wordt een participatief traject uitgewerkt waarbij de hele bevolking van Lissewege, de gebruikers van de site en de verenigingen bevraagd worden in de loop van april. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de doelgroep kinderen en jongeren. Doel is om van deze site een bruisende plek te maken voor het mooie, witte dorp.

Meer info volgt binnenkort! 

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot