Oproep Sint-Godelieveabdij

15 maart 2016

De Sint-Godelieveabdij werd recent in erfpacht gegeven aan de Stad Brugge. Er wordt gezocht naar initiatieven, bedrijven en projecten die invulling willen geven aan deze unieke site en mee willen werken aan een duurzaam centrum in het hart van de stad.

Brugge Foundation zal fondsen zoeken om de site te kunnen uitbouwen.

De abdij bestaat uit verschillende tuinen, kleine en grotere ruimtes, kelders, zolders, een keuken, lange kloostergangen, een kleine stadsboerderij, een kapel en zoveel meer. Deze ruimtes wachten op creatieve ideeën van mensen en groepen die de transitie in Brugge en daarbuiten willen inzetten.

Heb je een concreet idee? Verras ons met je projectvoorstel. Je kan alleen of samen met anderen een projectvoorstel indienen.

Op zondag 24 april 2016 om 10u30' organiseert de Toekomst van Brugge een atelier in de abdij, waar projectvoorstellen kunnen toegelicht worden en je andere kandidaten kan ontmoeten. We ontvangen de volledige voorstellen dan graag tegen 17 mei 2016.  Tijdens het Erfgoedweekend kan je de kloostertuinen vrij bezoeken of kan je een rondleiding krijgen in de abdij. Hiervoor kan je je vanaf zondag 17 april inschrijven via de website van de Erfgoedcel van de stad. Bezoek tuinen en rondleiding in de abdij: zaterdag 23 april tussen 14 en 17 uur + zondag 24 april tussen 10 en 18 uur. 

Op basis van de ingediende, goed uitgewerkte voorstellen, gaan we met een deskundige jury aan tafel zitten om de voorstellen te evalueren en - waar nodig - de juiste combinaties te maken. 

De criteria waarop de jury zich zal baseren:

1. De mate waarin het projectvoorstel rekening houdt of inspeelt op de eigenheid van de plek en erin slaagt een hedendaagse her-taling te maken van de abdij

2. De transitiewaarde van het voorstel: heeft het project een grote impact op de omslag naar een duurzame samenleving?  

3. Het buurtversterkende of participatieve karakter. Wat is de meerwaarde voor de leefbaarheid van West-Brugge en Brugge?

4. Het internationale, innovatieve karakter. We mikken op voorstellen die het verschil maken, die anders zijn, waar er nationaal en internationaal ook financiering (via donaties en legaten) voor kan gevonden worden

5. De complementariteit van het voorstel met andere voorstellen en de mate waarin je samenwerkingen / kruisbestuiving met andere gebruikers zal realiseren

6. De mogelijke inpasbaarheid van de voorstellen in de dwingende randvoorwaarden van brandweer en monumentenzorg

7. De financiële haalbaarheid of economische leefbaarheid

Wie

De invulling van de site moet bijdragen tot de transitie van Brugge en de ruime maatschappij. We zoeken een slimme combinatie van innovatieve start-ups in deze sector, burgerinitiatieven, educatieve  of culturele projecten, buurtprojecten of bestaande organisaties die iets nieuws willen opstarten.  

Gebruikers zijn:

·         creatieve en ondernemende mensen en / of organisaties

·         open van geest

·         bereid om met anderen het gebouw te delen

·         bereid om samen initiatieven te ontwikkelen

·         je kan je alleen of als groep / collectief kandidaat stellen

·         bestaande ondernemingen of organisaties komen enkel in aanmerking indien er sprake is van een nieuw project dat buiten de reguliere werking van de onderneming valt

De ruimtes van de abdij bestaan (onder meer) uit:

-          een gelijkvloerse verdieping met een aantal grotere ruimtes, een voormalige refter, … die bij voorkeur polyvalent ingevuld kunnen worden

-          een nieuwere en een historische keuken

-          een kapel met koor

-          heel wat kleinere kamers, studio’s, studentenkamers, … van 10-15m² op de eerste verdieping, echter alleen voor dagactiviteiten, niet voor verblijf wegens  afgekeurd door de brandweer

-          kelders en zolders

-          een binnentuin en twee grotere tuinen, onder meer bestaande uit moestuinen, een vroegere boomgaard, ...

-          een (te renoveren) kleine stadsboerderij

Vergoeding

Om de werking, het onderhoud, de gemeenschappelijke kosten, … te kunnen bekostigen, wordt aan alle gebruikers een aangepaste vergoeding gevraagd. Deze zal berekend worden op basis van de activiteit, de oppervlakte en het soort ruimte dat zal worden gebruikt. 

 

Termijn

We zoeken initiatieven of projecten die in eerste instantie een intrek kunnen nemen in de abdij. De eerste tijdelijke bezetting zal vastgelegd worden voor een jaar, nadien wordt geëvalueerd welke initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen in de abdij.

Het is de bedoeling dat de gebruikers van het gebouw meewerken aan het masterplan voor de volledige site. 

Kandidaatstelling

Op zondagvoormiddag 24 april 2016 organiseert de toekomst van Brugge van 10u30' tot 12u een tafelsessie in de abdij, waar projectvoorstellen kunnen toegelicht worden en je andere kandidaten kan ontmoeten.  Inschrijven hiervoor is mogelijk via toekomst@brugge.be. Vermeld met wie je komt, samen met de mailadressen.

Op basis van de ingediende, goed uitgewerkte voorstellen, gaan we met een deskundige jury aan tafel zitten om deze te evalueren en - waar nodig - de juiste combinaties te maken.

Programma tafelsessie

10u-10u30’         Ontvangst

10u30’-10u40’   Korte info over de Sint-Godelieveabdij

10u40’ – 12u     Doorlopend programma waarbij je diverse info kan ontvangen over de site, Brugge Foundation, de timing, de rol van de stad en de projectoproep. Hiernaast kan iemand je vragen beantwoorden over de               indeling en de staat van het gebouw. Ook voorzien we een vorm van ‘speeddating’ waarbij je het project dat je wil indienen, kan pitchen en uitwisselen. Tot slot kan je mogelijke partnerschappen bekijken om samen een voorstel in te dienen.

12u                      Einde. Je kan indien gewenst de tuinen van het klooster vrij ontdekken. De abdij zelf kan je die dag in het kader van de Erfgoeddag ook via een gids bezoeken. Inschrijven kan vanaf 17 april via de website van de erfgoedcel van de stad.

De oproep is ondertussen afgelsoten. 

 

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot