Ontwerpteams aan de slag voor een nieuwe beurssite

5 januari 2017

Eind 2015 besliste het stadsbestuur om de beurshal af te breken en op dezelfde locatie een vernieuwd en eigentijds gebouw op te trekken. Er werd gekozen om een nieuwbouwproject te realiseren op dezelfde site dat een modern onderkomen moet bieden voor beurzen en congressen. Beide moeten naast elkaar en terzelfdertijd kunnen functioneren. Voor het stadsbestuur is dit tegelijk een unieke kans om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Het is immers de ambitie om ook de omgeving van het Beursplein mee te vernieuwen en op te waarderen.

Om dit nieuwbouwproject te realiseren wordt gekozen voor een ‘design & build’-formule. Dit betekent dat er een procedure wordt doorlopen waarbij finaal zal gekozen worden voor een team bestaande uit minstens een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. 

Participatie

Burgers en omwonenden konden hun ideeën en bekommernissen geven bij de start van het proces. Op zaterdag 16 april 2016 daagden we de Bruggeling uit uit om mee te denken over een nieuwe beurssite. Zo’n 300 aanwezigen dachten via tafelgesprekken en tekensessies mee over de mogelijkheden van dit unieke stadsvernieuwingsproject. De input die hieruit voortkwam, werd integraal meegegeven aan de ontwerpers, zodat deze hiermee aan de slag konden gaan. Meer info

Kandidaatstelling en selectie

Er werden in het kader van de ‘design & build’-oproep voor de ontwikkeling van de beurssite in totaal 10 kandidaturen ingediend. Gerenommeerde internationale en Belgische ontwikkelaars, architecten en aannemers toonden hun interesse. Het was dus geen eenvoudige opdracht voor de selectiecommissie om deze 10 sterke teams te beoordelen. Deze commissie bestaat uit stemgerechtigde externe experten (bOb van Reeth – architect en voorzitter, Maarten Vandevoorde – architect en stedenbouwkundige, Ingrid Leye – voormalig diensthoofd van de DRO, sector UNESCO en van de dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken) en niet-stemgerechtigde externe begeleiders (Stefan Devoldere en Wim Rasschaert).

De selectiecommissie deed uiteindelijk een voorstel aan het College om verder te gaan met de vijf teams met de beste kwalificaties en referenties.

De vijf weerhouden teams zijn, in willekeurige volgorde:

1. Besix Red NV

o Architect: Atelier Kempe Thill + Architecten Groep III
o Ontwikkelaar: Besix Red NV
o Aannemer: NV Besix S.A.

2. Samenwerkingsverband  BRUGGRES

o Architect: OMA + U-define
o Ontwikkelaar: BCS Investissement NV
o Aannemer: Willemen General Contractor NV

3. Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE

o Architect: Souto de Moura + META architectuurbureau
o Ontwikkelaar: D&E NV + CFE NV
o Aannemer: CFE Bouw Vlaanderen NV

4. BC&EC

o Architect: BIG + Salens
o Ontwikkelaar: CIT Blaton NV + Extensa Group NV
o Aannemer: Van Laere NV

5. Forum Brugae

o Architect: KAAN architecten
o Ontwikkelaar: PSR Brownfield Developers NV
o Aannemer: Jan De Nul NV

Deze teams zullen een offerte indienen uiterlijk 8 maart 2017. 

Huidige infrastrucuur

Stad Brugge kreeg ongunstig advies om de beurshal in zijn huidige staat nog te verhuren in 2017. De hoofdreden is dat de elektrische installatie in het gebouw vanaf 1 januari 2017 niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Het is niet zinvol om nu nog grote investeringen te doen in de huidige infrastructuur. Zo zal de beurshal vanaf 2017 niet meer verhuurd worden. De start van de sloop van het huidige gebouw zal starten na afloop van de meifoor 2017. Na afbraak wordt voorzien in een tijdelijk plein in asfalt.

 

Timing

Gedurende het te doorlopen traject tot en met de opening zal er nog op verschillende momenten gecommuniceerd worden.

De indicatieve timing is momenteel:

• maart 2017: indienen offertes en toelichting aan beoordelingscommissie
• maart-mei 2017: bijkomende vragen, beoordeling en aanduiding voorkeursbieder(s)
• juni 2017:  afbraak beurshal (na meifoor ‘17)
• juni-juli 2017: onderhandelingen voorkeursbieder en definitieve toewijzing
• najaar 2017: verfijning van gekozen ontwerp, terugkoppeling naar buurt en alle betrokken stakeholders.
• voorjaar 2018: indienen bouwvergunning
• medio 2018: start bouwwerken (na beëindiging heraanleg ’t Zand)

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot