Onderzoek naar Brugse fietsring

9 september 2019

Stad Brugge heeft een internationaal consortium - bestaande uit West 8, Copenhagenize Design Co. en Vectris - aangesteld voor de studie van het project met de werktitel ‘de Brugse fietsring FR30’. Met dit project wil Brugge een nieuwe visie creëren op haar fietsnetwerk, de zwakke schakels wegwerken en zelfs het aandeel fietsen in het woon-werk / school -verkeer verhogen (momenteel al 43%, het hoogste in heel Vlaanderen / België). Op vrijdag 23 augustus vond een startvergadering plaats met vertegenwoordigers van Stad Amsterdam, Fietsberaad, de Vlaamse Regering en de provincie West-Vlaanderen. Dit project maakt deel uit van het EU-Horizon2020-project Handshake waarbij dankzij Europese middelen en met andere Europese steden ervaringen en ideeën uitgewisseld worden over de fiets als transportmiddel.

Er zijn en blijven - vooral nabij het stadscentrum - een aantal zwakke plekken van de fietsinfrastructuur. En er mogen gerust nog wat meer Bruggelingen de fiets op, ook al ligt dat aantal hoog. 
Eén van de uitdagingen binnen dit project is een studie voor het verbeteren van het fietsnetwerk van de stad waarbij comfort, veiligheid, een vlotte doorstroming en bescherming van de binnenstad (Unesco) en de Vesten centraal staan. Stad Brugge schreef een bestek uit waarin de stad het concept van de fietsring (FR30) introduceert. Een nieuwe fietsinfrastructuur die het fietsnetwerk versterkt en klaarstoomt voor de toekomst. Stad Brugge daagde verschillende mobiliteitsexperts uit om een voorstel op te maken. Het stadsbestuur was het meest verrast en gecharmeerd door het voorstel van West 8, een internationaal gerenommeerd bureau voor stadsontwikkeling en landschapsarchitectuur en twee partners Vectris en Copenhagenize Design Co.

West 8 stelde het concept van een fietsring in vraag met de boutade ‘ceci n’est pas un ring’. In de ontwikkeling van stadsvriendelijke mobiliteit, willen ze het unieke DNA van Brugge bewaren en de zachte waarden van de stad (erfgoed, natuur, …) maximaliseren. Het bureau is ervan overtuigd dat fietsen meer is dan mobiliteit en een integraal deel uitmaakt van het drukke stadsleven. De expertise van lokale en regionale experten is hierbij van groot belang. 

Ook enkele Bruggelingen dienden ideeën in rond het stimuleren van de fiets in de stad, denk aan het idee van een functionele fietsring en een fietspad rond Brugge
Na een eerste onderzoeksfase zullen ook de Bruggelingen betrokken worden. Van zodra meer info, koppelen we hierover terug.

© Visit Bruges

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot