Nieuwe woonvormen breiden uit in Brugge

12 april 2017

Bruggelingen aan zet

Tijdens de oproep in de zomer van 2015 konden Bruggelingen via het platform van de toekomst van Brugge hun idee geven over vernieuwende projecten voor de stad. Eén van deze ideeën mondde via enkele toekomstateliers uit in de projectgroep nieuwe woonvormen. Een groep van geëngageerde Bruggelingen, architecten, stadsmedewerkers en organisaties - zoals Samenhuizen Brugge vzw - dacht verder na over deze manier van wonen en is op zoek naar een plek om experimenteerruimte naar deze nieuwe woonvormen te voorzien.

Er bestaan verschillende vormen van woongemeenschappen. Denk maar aan het gemeenschapshuis (studenten en jongvolwassenen die in steden samenwonen), woongroepen (diverse groep van bewoners die zich voor langere tijd engageert), co-wonen (elk met zijn eigen unit en ook een gemeenschappelijke ruimte zonder keuken en eetzaal), cohousing (elk met zijn eigen unit en ook een gemeenschappelijke ruimte met keuken en eetzaal) en leefgemeenschappen (gemeenschappelijke ruimtes en collectieve activiteiten). In deze diverse vormen verschilt de mate van gemeenschappelijkheid. Wat al deze vormen gemeen hebben, is dat er altijd een aantal gemeenschappelijke ruimtes in het architecturale ontwerp zijn opgenomen.

Nieuwe woonvormen kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot de hervorming van onze woontraditie op het vlak van betaalbaarheid, zorg en het vrijwaren van de open ruimte.

Intussen lopen er een aantal projecten / concepten in Brugge:

-      Stoer Huus in de binnenstad op de voormalige site van schoenen Danneels ter hoogte van de Baliestraat wordt het eerste cohousingproject van West-Vlaanderen gerealiseerd. Dit project is intussen volzet, zal een veertigtal bewoners tellen en eind februari 2017 werd de eerste spadesteek gegeven. Aan dit project grenst een stuk verwilderd grasland, de ‘Bleekweide’. Dit was één van de toekomstplekken waar in september 2016 via de toekomst van Brugge een tafelsessie gehouden werd om te horen wat de buurt denkt over deze plek: komt hier een bloemenweide, een ontmoetingsplek, een tuinierplek of een stilteplaats? Eenmaal de cohousingsite opgeleverd is, wordt dit verder bekeken met de buurt en de stad. Meer info op http://www.stoerhuus.be/

 

-      Eikenberg is een woongemeenschap in wording die zich baseert op de filosofie en de grondbeginselen van cohousing. Om hun woongemeenschap vorm te geven, wil Eikenberg een doorgedreven ecologisch en sociaal-inclusief project uitbouwen: zorg dragen voor mens en natuur. Hier zijn nog enkele units te koop. Meer info op http://www.eikenberg.be/

 

-      Plus Loft: een groep geëngageerden onderzoekt momenteel of de kerk in de Karel Van Manderstraat op Sint-Kruis herbestemd kan worden naar een cohousing project van een achttal units specifiek voor zestigplussers. Meer info op http://plusloft.weebly.com/

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot