Meer gevelgroen in een stedelijke omgeving

15 mei 2019

Op het ideeënplatform verschenen al heel wat ideeën rond het thema 'groen in de stad'. Bruggelingen zijn enthousiast over een groene omgeving en willen graag een groene gevel aanleggen. Kleinschalig groen heeft een groot belang voor de leefkwaliteit. In het beleidsprogramma staat dan ook het engagement om werk te maken van meer groen in de stad

Naast het planten van meer bomen, zet het stadsbestuur ook in op gevelgroen. Groen zorgt voor verkoeling tijdens warme zomers en zorgt in de winter voor extra isolatie van gebouwen. Door stukken verharde ruimte op te breken en groen aan te leggen waar water kan infiltreren, kan wateroverlast bij hevige buien beperkt blijven. Meer groen is goed voor de biodiversiteit in de stad. Door groene hoekjes in de stad in te richten, wilt het stadsbestuur de sociale interactie tussen buren bevorderen. 

Pilootproject Langestraat - Hoogstraat

Een Bruggeling nam samen met de plaatselijke handelsgebuurtekring het initiatief om een voorstel uit te werken rond kleinschalig groen in omgeving van de Langestraat – Hoogstraat zoals het aanbrengen van gevelgroen, verwijderen van verharding en aanplanten van groen, bloembakken, window-art en muurschilderingen. De voorstellen werden enthousiast onthaald en de betrokken diensten gaan met de voorstellen aan de slag. Het was reeds mogelijk om een aanvraag voor een geveltuintje in te dienen, maar deze procedure wordt nu nog eenvoudiger en zal meer gepromoot worden, ook in andere straten. De bewoners van de Langestraat - Hoogstraat die al hun interesse lieten blijken, zullen gecontacteerd worden om in dit pilootproject te stappen.  

Ook stadsgebouwen worden groener

Stad Brugge beschikt zelf over een 500-tal gebouwen. De gebouwen die in aanmerking komen, worden in kaart gebracht en stuk voor stuk krijgen ze een groen jasje.

Zelf aan de slag

Elk jaar wordt er voor een aantal straten een volledig nieuw ontwerp uitgewerkt en gerealiseerd. Soms gaat het enkel om de heraanleg van de voetpaden. Nu zullen de ontwerpers van Openbaar Domein extra aandacht schenken aan kleinschalig groen. Bewoners die een uitsparing in de verharding willen bij een heraanleg kunnen dit aanvragen. Ook waar geen heraanleg is voorzien, kan je zelf aan de slag om gevelgroen aan te planten. Op de website van Stad Brugge vind je meer informatie. Via dit formulier kun je een aanvraag voor een geveltuintje doen. De medewerkers van Openbaar Domein beantwoorden graag al jouw vragen en geven het nodige advies om een geslaagde groene gevel te creëren. 

 

Zie ook

27 februari 2019

Vanaf eind maart tot het begin van de zomer trekt het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Het doet dit onder de naam ‘buurt aan de beurt’.

30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.