Label kindvriendelijke stad: waar staan we nu?

5 april 2017

Een kindvriendelijk Brugge?

Stad Brugge gaat de uitdaging aan om in 2018 het label 'kindvriendelijke stad' te behalen.

Het label heeft als doel om een stad te creëren waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen gehoord wordt en waar effectief actie genomen wordt over alle beleidsdomeinen heen. 

In 2017 staat het platform van ‘de toekomst van Brugge’ dan ook in het teken van het kind. Kinderen en jongeren worden betrokken in dit proces via onder meer bevragingen, focusgesprekken en acties zodat die kindvriendelijke beleidsfocus hierin verweven wordt.

Fase 1: kindvriendelijkheid analyseren

De onderzoeksfase is intussen afgerond. Tot eind januari '17 konden drie doelgroepen (kinderen jonger dan 12 jaar, jongeren tussen de 12 en 16 jaar en jongeren + volwassenen ouder dan 16 jaar)  elk een specifieke enquête invullen, wat een 1.000-tal ingevulde vragenlijsten opleverde. Ook werd een data analyse opgemaakt met recent en relevant cijfermateriaal specifiek voor Brugge. Op basis van die info gaan we nu verder in gesprek met verschillende groepen. Er werden focusgesprekken georganiseerd met de stadsdiensten, het middenveld en tot slot ook kinderen en jongeren uit de Brugse scholen om dieper in te gaan op de tendensen die uit de enquête en het cijfermateriaal naar voor komen. 

Hierna kwam een groot belevingsonderzoek op basis van de prioritaire thema's via de bevraging en de focusgesprekken. Een dertigtal studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool werkte dit in de lente van 2017 mee uit in een zestal Brugse buurten. Ze gingen er aan de hand van een specifieke participatiemethodiek in gesprek met kinderen en jongeren uit die buurten.

Op basis van de verschillende analyses worden hierna voor elk van de thema's ook beleidsuitdagingen geformuleerd waarmee het bestuur verder aan de slag kan.

Op die manier komen we te weten welke kansen zich kunnen grijpen om onze stad kind- en jeugdvriendelijker te maken. Want een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, is een stad waar iedereen zich thuis voelt.

 

Actie

Intussen nemen we via de toekomst van Brugge ook actie. Tijdens het festival van de toekomst in december, gingen drie zesde leerjaren aan de slag rond het beleidsplan ruimte Brugge. Dit is een plan dat momenteel in opmaak is en een actueel antwoord moet bieden op vragen als: hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?

We daagden deze kinderen uit om hierover na te denken. Dit resulteerde in een indrukwekkend installatie met:

  • Stadsvlaggen over belangrijke thema's zoals leegstand en hoogbouw
  • Maquettes van een aantal plekken in de stad
  • Animatiefilmpjes die duidelijk maken wat er allemaal kan veranderen

Ook de input die voortkwam uit de sessie kindvriendelijke stad met actoren in en uit de stad en andere geïnteresseerde Bruggelingen, wordt meegenomen in het verdere traject rond het behalen van het label. Samen met de enquêtes die gehouden werden, de cijferanalyse en de focusgesprekken.

Ook verder in 2017 worden gerichte acties uitgewerkt. Hou deze website zeker verder in de gaten!

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot