Kom naar de tafelsessies van de toekomstplekken

18 mei 2016

De oproep naar ruimte-ideeën kwam er vanuit de vaststelling dat burgerinitiatieven vaak belemmerd worden door een gebrek aan fysieke ruimte. Door plekken te kennen die ruimte kunnen bieden aan groepen van mensen die dingen willen doen in de stad en daar een werking rond op te zetten, kunnen we ademruimte creëren voor nieuwe initiatieven in de stad.

De Toekomst van Brugge wil dit jaar dan ook:

-      Ideeën van Bruggelingen connecteren en faciliteren

Zoveel mogelijk nieuwe en oudere ideeën en plekken linken en vooruit helpen, helpen zoeken naar de juiste contacten en methodiek en deze ideeën koppelen aan de plannen van de verschillende diensten. 

 

-      Burgerinitiatieven op toekomstplekken aanmoedigen

Projecten realiseren met burgers op negen toekomstplekken: enkele heel concrete en actiegerichte projecten mee helpen uit de grond stampen. We gaan met partners uit de buurt en daarbuiten, samen rond de tafel gaan zitten en denken tijdens deze tafelsessies na wat er kan gebeuren en hoe (al dan niet) tijdelijke ingrepen een extra dynamiek kunnen geven.

Volgende plekken kennen intussen al een concrete planning, noteer deze data zeker al in jullie agenda:

-      Ontsluiting domein Ter Dreve: op zondag 20 maart 2016 kon je deze plek vrij komen ontdekken tijdens de ‘dag van de zorg’. Er waren rondleidingen op het domein en je kon je ideeën en suggesties doorgeven via de Toekomst van Brugge tijdens deze allereerste tafelsessie. Alle info vind je hier

-      Sint-Godelieveabdij: tijdens het Erfgoedweekend op zaterdagnamiddag 23 en zondag 24 april 2016 kon je kennis maken met deze prachtige site (Boeveriestraat 45, Brugge centrum) van 11.000 m². De tuinen zijn die momenten vrij toegankelijk, voor een begeleid bezoek aan het klooster kan je vanaf 19 april 2016 reserveren via de website van de Erfgoedcel van de stad. Op zondagmorgen 24 april vond er een tafelsessie plaats waarbij de Toekomst van Brugge graag luisterde naar jouw suggesties en projectvoorstellen. Alle info vind je hier

-      Koetshuis De Boomhut: het Koetshuis -die op het terrein staat van Freinetschool De Boomhut- is aan het vervallen. Tijdens het schoolfeest op 21 mei 2016 kon klein en groot hun ideeën aanbrengen om het Koetshuis van de sloophamer te redden en een zinvolle herbestemming te geven. Alle info vind je hier.

-      Magdalenakerk: op 2 juli 2016 van 17u30 tot 19u00 kan je onder meer kennismaken met de maquettes die studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven over mogelijke invulling van deze kerk gemaakt hebben. Haal inspiratie uit de maquettes en vertel wat jij zou doen met de kerk.

-      Sint-Pieters: tijdens het weekend van Sint-Pieterskermis, op 26 juni van 15u - 17u, denken we met jullie na over de herinvulling van de pastorie naast de Sint-Pieterskerk op de Blankenbergse Steenweg.

-      Bleekweide: ontdek dit stuk grasland in het hartje van de stad (ingang via Baliestraat 84, Brugge centrum) tijdens Autoloze Zondag op 18 september 2016. Kom je idee delen van 10u - 12u en geniet aansluitend tot 14u van de picknick.

 

-      Bijdragen aan het debat over de ruimtelijke structuurvisie op praatplekken

Samen met veel burgers zullen we praten over de (structuur) visie: op een aantal plekken die een symbolische / inspirerende betekenis hebben voor de stadsverhalen van het op te maken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), zullen samenkomsten worden georganiseerd die de kans geven aan burgers om mee na te denken over stadsverhalen.

In bepaalde gevallen worden samenkomsten rond ‘toekomstplekken’ en samenkomsten rond ‘praatplekken’ op dezelfde locaties en momenten georganiseerd, soms staan ze los van elkaar.

 

Toekomsttafels worden de verbindende visuele elementen. Overal waar plannen worden gemaakt en mensen samenzitten rond de toekomst van de stad, zullen deze tafels in de look van de toekomst van Brugge te zien zijn. 

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot