Ideas for the planet en youth for climate

28 januari 2019

'Ideas for the Planet' en 'Youth for climate' zijn twee nieuwe Belgische inspraakplatformen om ideeën uit te wisselen voor een samenleving die goed is voor de mens, het klimaat en de natuur.

Het burgerplatform 'ideas for the planet' geeft elke jongere, jeugdgroep of school de kans om ideeën uit te wisselen voor een samenleving die goed is voor de mens, het klimaat en de natuur.
Tot 24 februari 2019 kunnen jongeren ideeën toevoegen aan het platform. Vanaf eind februari kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete idee. Daarna worden de beste ideeën meegenomen naar de toekomstige beleidsmakers op Vlaams en Federaal niveau.

Geconfronteerd met klimaatverandering, vervuiling of het massaal uitsterven van dieren, lijkt de planeet zich in een slechte positie te bevinden om toekomstige generaties te verwelkomen. Deze volwassenen van morgen hebben nu de kans om hun mening te geven over de wereld die ze voor hun toekomst voor ogen hebben en om hun mening te geven over de opbouw van een milieuvriendelijkere samenleving.

Ter voorbereiding van de verkiezingen van 2019 - die het beleid voor de komende vijf jaar zullen bepalen - lanceren GoodPlanet en het WWF het participatieve burgerplatform 'ideas For The Planet'.

Van ideeën naar politiek debat

Voor jongeren of scholen stelt het hen in staat om hun ideeën te delen om zo een samenleving te creëren die meer respect heeft voor het klimaat en de biodiversiteit. Of het nu gaat om voeding, natuur, onderwijs, mobiliteit, gebouwen of de circulaire economie en afval, de volwassenen van morgen hebben dus 24 februari de kans om hun ideeën in te dienen.

Na afloop van deze fase staat een stemming open voor dezelfde jongeren, maar ook voor het grote publiek, om zo de meest interessante ideeën te selecteren. In de maanden april en mei worden de populairste ideeën vervolgens meegenomen in de politieke en burgerdebatten om het toekomstige beleid op Vlaams en Federaal niveau te inspireren.

Meer info via deze link en ook deze link. Een stem uitbrengen, kan hier

Youth for Climate

Youth for Climate heeft recent een nieuw onlineplatform voorgesteld. Op www.youth4climate.be kan iedereen nog tot 31 maart zijn idee laten horen om ze zo tot bij de Vlaamse en Federale beleidsmakers te krijgen. Ze kunnen voorstellen indienen om het klimaat te redden, lokale burgerinitiatieven opstarten en mee in discussie gaan over bepaalde thema's. Er kan ook gestemd worden op de meest waardevolle suggesties. De bundeling van die informatie wordt met de bevoegde instanties verder besproken. 

Er zijn tot slot ook nog twee Facebook accounts specifiek voor Brugge: Youth for climate Brugge en students for climate Brugge. Op woensdag 20 februari organiseerden zij een klimaatmars doorheen de stad. 

De toekomst van Brugge

De toekomst van Brugge bundelde sinds de start van dit platform reeds heel wat ideeën van Bruggelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met duurzaamheid en klimaat. Filter op "duurzaam verplaatsen" of "nieuwe bronnen" en ontdek welke ideeën ondertussen uitgevoerd werden, wat de laatste stand van zaken is en aan welke ideeën jij kunt meehelpen. 

© goodplanet.be

Zie ook

23 juli 2019

Het stadsbestuur gaf groen licht voor de opening van een pop-up ginbar op de plaats van 't Zandlopertje. 

1 juli 2019

Kom elkaar ontmoeten tijdens Wijk Up in Zeebrugge