Huis van de Bruggeling

10 november 2015

Het Huis van de Bruggeling wordt dé plaats waar de Stad haar dienstverlening zal aanbieden en waar alle stadsbalies gecentraliseerd zullen worden (bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … ). De locatie, dicht bij het centrum, is immers uitstekend bereikbaar via openbaar vervoer, auto (met parkeergelegenheid) en fiets en heeft een grote uitstraling. Eén centrale en maximaal toegankelijke locatie voor alle loketten betekent voor de Bruggeling een grote besparing van tijd en dus een best mogelijke service. 

Deze centrale dienstverlening kadert binnen de reorganisatieoefening die de Stad momenteel aan het maken is, dit in kader van het NENO (Naar Een Nieuwe Organisatie) project. De zestig verschillende diensten van de stad worden de komende maanden ondergebracht in tien clusters.

Er zal plaats zijn voor een participatieve en informatieve ruimte waar klanten terecht kunnen met ideeën, suggesties en vragen voor de stad. Er komt een punt voor verkoop en eerstelijnsinformatie, er worden plannen en maquettes getoond, informatieve vergaderingen georganiseerd, er is ruimte voor pop-up tentoonstellingen en nog veel meer.

Het Huis van de Bruggeling zal een onderkomen vinden aan het station, kant centrum. Dit onder meer in de ruimte waar voorheen Mediamarkt gehuisvest was. Door de verhuis van Mediamarkt kwamen er een aantal ruimtes vrij met een totale vloeroppervlakte van 4.791 m². Er komt een centraal balieplein met onthaal, snelbalies, themabalies en spreekkamers. 

Na onderhandelingen werd een akkoord bereikt voor een periode van 20 jaar waarbij Stad Brugge een huurbedrag zal betalen voor de kantoorruimtes, die plaats zullen bieden aan een 200-tal stadsmedewerkers. Daarenboven zal de Stad ook de leegstaande winkelruimte (460m²) vlak aan het Stationsplein, huren en inrichten als deel van het Huis van de Bruggeling. 

De bedoeling is om alles in de loop van de tweede helft van 2016 rond te hebben. De vooropgestelde timing is om het gebouw in juni 2016 op te leveren en om het eind 2016 te openen.

Deel van de financiële oefening is om ook over te gaan tot de verkoop van enkele stadsgebouwen. Onder meer de gebouwen in de Braambergstraat, Oostmeers, Vlamingdam en Riddersstraat zullen van de hand gedaan worden. 

 

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot